• Veolia Norge er et norsk selskap. Vi jobber med vårt. Vi har ingenting med dette i Jerusalem å gjøre.

Det sier Kjetil Førsvoll, konsernsjef i Veolia Transport.

— Banen er under bygging. Veolia har vunnet anbudet og er bundet av kontrakt.

- Fra Palestinakomiteen hevdes det at banen bidrar til å legitimere ulovlige bosettinger og gjøre dem mer permanente. Hva sier du til det?

— Gitt at det faller en dom eller fattes en avgjørelse i FN eller menneskerettighetsdomstolen om at byggingen av banen er folkerettsstridig, får jo Veolia forholde seg til det. Men meg bekjent har ikke det skjedd, sier Førsvoll.

Han vil uansett ikke gå inn på den israelsk-palestinske konflikten.

— Dette er politikk på høyt nivå. Det kan jeg ikke ta stilling til. Hva andre bruker dette til, får være opp til dem, sier Førsvoll.

Han mener likevel at intensjonen bak byggingen av banen i Jerusalem er god.

— Den har sitt utspring i Oslo-prosessen. Som et av mange virkemidler i fredsprosessen var man enig om at infrastruktur var viktig, sier Førsvoll.

Han forteller at spørreundersøkelser Veolia har foretatt viser at flertallet av den palestinske befolkningen i området støtter bybaneprosjektet og ønsker å benytte seg av banen.

— Den skal ta med både jøder, kristne og muslimer. En bane skiller ikke mellom religioner, sier Kjetil Førsvoll.