Ødelagt kne og et halvt års sykmelding ble resultatet for overstyr­mannen som ble påkjørt av en bilist på fergekaien på Halhjem i mars i fjor.

I november må bilføreren, en mann i 30-årene fra Stord, møte i Nordhordland tingrett. Statsadvokaten i Hordaland har tiltalt ham for uaktsom kjøring.

- Så langt vi kjenner til, er det første gang en slik sak havner i retten. Men det er dessverre ikke første gang at fergemannskapet blir påkjørt av sinte bilførere om bord i fergene i Norge, sier Rune Sund.

Han er tillitsvalgt for mannskapene i Norsk Sjømannsforbund om bord på de to fergesambandene mellom Stavanger og Bergen.

Politi på kaien

Påkjørselen skjedde etter fergemannskapet nektet bilføreren å kjøre om bord fordi han ikke hadde kjøpt billett i billettluken og sneket i køen.

Det er dessverre ikke første gang at fergemannskapet blir påkjørt av sinte bilførere. Tillitsvalgt Rune Sund

Tilfeldigvis var politiet på kaien. Dermed ble det straks startet etterforskning.

Lignende hendelser har også skjedd ved andre fergesamband. Blant annet mistet en bilist førerkortet og fikk en bot på 12.000 kroner etter at han kjørte på et av mannskapene på fergen mellom Horten og Moss. Bilisten nektet å parkere under dekk.

— Mange av oss som jobber på dekk, har opplevd lignende, men mindre alvorlige episoder. Jeg vært redd flere ganger, sier Sund.

Knapt og hektisk

Han tar imot BT mens 12-fergen klapper til kai på Halhjem. Biler og vogntog går i en stri strøm. Tiden er knapp både for bilister og fergemannskap. I løpet av fem minutter er fergen losset og lastet. Bommen klapper ned og fergen legger ut på ny tur. Om 45 minutter skal den være fremme på Stord.

Sunde understreker at de aller fleste bilførere er oppmerksomme og flinke til å rette seg etter fergemannskapenes anvisninger.

Unger i fanget

- Som oftest går alt greit slik som nå. Men vi ser en del uvettig påkjøring fra folk som har dårlig tid for å rekke fergen. På store utfartsdager med køer og lang ventetid, opplever vi også at mange blir uoppmerksomme og utålmodige av ventingen. Altfor ofte ser vi bilførere som har småunger på fanget når de kjører om bord. Å snakke i mobilen er også vanlig. Det stjeler oppmerksomhet fra det som skjer rundt dem, sier han.

Høflige og oppmerksomme

Oscar Bergheim som er produksjonssjef i Fjord 1, kjenner seg godt igjen i de situasjonene som Sund beskriver. Også han sier at de aller fleste bilførerne er høflige og oppmerksomme overfor mannskapet.

- De farlige episodene vi har hatt, har hovedsakelig skjedd når bilister har kjørt forbi billettluken uten å stoppe. Slik kjørekultur er helt uakseptabelt, farlig og alvorlig, sier han.

— Alle må stoppe

- Det kan også lett oppstå farlige situasjoner for dem som sitter i billettluken. Når slikt skjer, blir bilen stoppet før ombordkjøring og informert om at de må kjøre opp igjen i billettboden og betale.

Bergheim forklarer at Fjord1 har en regel som sier at kommer bilistene til billettboden før oppsatt avgangstidspunkt for fergen, så får de være med. Men alle må stoppe i boden.

-  I noen ganske få tilfeller hender det som skjedde i mars i fjor at bilføreren nekter å snu. Heldigvis har vi bare hatt én hendelse med personskade. Men vi har fått flere rapporter om kraftig munnbruk og påkjørsler. Bevisste påkjørsler blir uten unntak anmeldt, sier han

Mest trafikkert

Bergheim har inntrykk av at det hovedsakelig er på de mest trafikkerte sambandene at farlige situasjoner oppstår. Han tror at stor og rask trafikk fører til hektisk kjøremønster.

- Vi har ikke fått lignende rapporter om farlig og hensynsløs kjøring ved de andre sambandene vi trafikkerer på Vestlandet, sier han.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

REDDE: Tillitsvalgt Rune Sund har flere ganger vært redd for å bli påkjørt av stressede og utålmodige bilister som kjører om bord i fergene i sambandene mellom Bergen og Stavanger.
ELIAS DAHLEN