• Uten at jeg har nøyaktige tall, har jeg et inntrykk av at det har vært påfallende mange selvmord hittil i år, sier rettsmedisiner Inge Morild. Det er meldt fem selvmord til Hordaland politidistrikt i januar.

Morild advarer likevel mot å ta tallene for en måned som uttrykk for noen utvikling.

— Dette er slikt som gjerne jevner seg ut over en viss tid, sier rettsmedisineren.

Ved Rettsmedisinsk institutt i Bergen blir det hvert år obdusert fra 60 til 80 mennesker som har tatt livet av seg. Tallet er nokså stabilt.

— Vi får ikke lenger alle selvmord til undersøkelse, slik som for ti år siden. Vi har altså ingen komplett oversikt. Når leger skriver ut dødsattest med antatt årsak bare ut fra en ytre undersøkelse, kan det skjule andre årsaker. Jeg er derfor nokså desillusjonert når det gjelder hvor pålitelig selvmordsstatistikken er. Uansett vil det jo alltid være mørketall her, sier Morild.

Selvmordsraten har vært stabil i flere år her i landet. Oversikten fra Statistisk sentralbyrå viser at 541 mennesker tok sitt eget liv i 2000. Av dem var 409 menn og 132 kvinner. Til sammenlikning mistet 275 mennesker livet i trafikken i 2001. Politiet har fått melding om 26 selvmord i Bergen kommune i 2002. Også det er et tall som blir karakterisert som «vanlig».

— Frem til på 70-tallet var forekomsten av selvmord lav her i landet. Raten var på sju-åtte (antall per 100.000 per år). Så steg den bratt frem til 1989 - som er det verste året hittil. Da var raten i oppe i 17. Det året tok over 700 nordmenn livet av seg. Deretter har raten sunket, slik at de siste fire-fem årene har den vært stabil på ca. 12, forteller professor Nils Retterstøl.

— Dessverre gjelder ikke nedgangen ungdom. For de yngste har Norge gått forbi både Sverige og Danmark i selvmordsrate de siste årene. Det er vanskelig å se hva som kan være grunnen til at det skjer, sier Retterstøl.

Sosiologen Finn Gjertsen, som arbeider med statistikk over dødsårsaker, sier at hyppigheten av selvmord blant unge i Norge steg kraftig på 70-tallet. På få år var det en dobling av tilfellene, og nå er ikke forskjellen mellom aldersgruppene så stor lenger. Selvmord forekommer likevel hyppigst blant voksne menn.

Gjertsen har også registrert at nedgangen i selvmord ikke gjelder for ungdommen. I aldersgruppen fra 15 til 24 år ligger raten på ca 25 for gutter og ca fem for jenter. Forskjellen mellom kjønnene blir gradvis noe mindre.