• Bystyret må være bystyremedlemmenes eneste arena. Det er på tide å rydde opp i dobbeltrollene, sier bystyremedlem og styregrossist Trygve Birkeland (KrF)

— Med fare for å sage over den grenen jeg sitter på: Jeg har lenge signalisert innad i partiet at noe må gjøres, sier Birkeland.

KrF-veteranen er nummer fire på BTs liste over folkevalgte som tjener på kommunale styreverv. 87.750 kroner året får Birkeland for å lede styret i Gullstølen Kjøkken, og være styremedlem i Bergen Taxi, BBE og Torget i Bergen AS.

— Er det ikke en fare for at de folkevalgte mister kontrollen med kommunen hvis de går ut av styrene for kommunens mange selskap?

— Selskapene må styres av bystyret. Det kan skje gjennom bedre kontakt til styrelederne, som nå hentes eksternt. Eventuelt at bystyret har en representant ute i foretakene. Ikke mange, som i dag.

En annen løsning kan være å utpeke styremedlemmer som har vært politikere, men ikke lenger sitter i bystyret, sier Birkeland.

- Bedre betalt i bystyret

— Høyre er helt på linje med Ap-leder Jarl Høva som vil fjerne dobbeltrollene. Hvis dette blir Aps standpunkt, står vi fremfor en styringsreform i Bergen, sier Torbjørn Hansen, leder av Bergen Høyre.

Hansen åpner samtidig for å skru opp bystyrehonoraret. Bystyrerepresentantene får i dag 21.410 kroner året. Mange hel- og halvoffentlige selskaper honorerer sine styremedlemmer mange ganger så mye.

— Demokratiet koster. Det må ikke bli slik at det er økonomiske motiver som får bystyret til å tviholde på styrevervene, sier Hansen.

- Nyttig

Gunnar Bakke (Frp) som sto på inntektstoppen inntil Gaia-vervet ble slukt av Tide, mener at det er nyttig for bystyremedlemmer å ha styreverv.

— Det er samtidig viktig å stille krav til seg selv. Være bevisst at man har ulike roller som bystyrerepresentant og styremedlem. Særlig gjelder det i kommunens egne foretak.

— Du var styreleder i Gaia da Frp satt på vippen i Gaia-saken. Hva betydde det for Frps standpunkt i saken?

— Ingenting, sier Gunnar Bakke og minner om at Frp foreslo å selge Gaia-aksjene i 2006. Et forslag som byrådet ikke støttet, fordi byrådspartiene da var bundet av budsjettavtalen med Ap.

Gruppelederne sa nei sist

Byrådsleder Henning Warloe er glad for innspillet fra Ap-styret. Byrådet prøvde å ta en opprydding i dobbeltrollene i forbindelse med eierskapsmeldingen, som ble lagt frem våren 2005.

— Den gang sa gruppelederne i bystyret nei til å frata bystyret styrevervene. Derfor synes jeg dette er gledelige takter fra Ap, sier Warloe.

Byrådet valgte da en mellomløsning der styrelederne i kommunens selskaper hentes eksternt og styremedlemmer foreslås av bystyret.

— Byrådspartiene er nå blitt enige med Frp om å hente frem igjen eierskapsmeldingen. Kan det være aktuelt å reise spørsmålet om styrevervene i den forbindelse?

— Ja, absolutt, sier byrådslederen bestemt.

Høvik, Tor