— Jeg er helt på linje med min forgjenger Refvik om at ansvaret for familievoldssaker skal ligge hos den enkelte driftsenhet, sier Auglend.

Han forteller at omleggingen av politidistriktet også handlet om å prioritere. Man fant da ikke grunnlag for opprettholde en full stilling som familievoldskoordinator.

Auglend er ukjent med at det er reist kritiske spørsmål ved omdisponeringen av familievoldsstillingen.

— Det har jeg ikke hørt om før, sier Auglend, og understreker at han har vært politimester i en relativt kort periode.

Men han tar kritikken på alvor, og utelukker ikke at det kan bli endringer.

— Vi har flere prioriterte områder hvor det skal være koordinater. Det utelukkes ikke at familievold kan bli slått sammen med noen av disse, sier politimesteren og nevner vitnebeskyttelse som et eksempel.