GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.noGolten er den største grunneieren i området, og har en svært lang strandlinje. I forslaget til kommunedelplan er store deler av Goltens strandeiendom beholdt som område der det må søkes dispensasjon for å få bygge — med ett overraskende unntak. Fredet vik - De har foreslått å omregulere Kvalvika til tettbygd strøk. Den er fredet. Jeg får ikke lov til å gjøre noe som helst i viken fordi det er en vik som fra gammelt av ble brukt til å lande hval, sier Golten.Han er kommunenes eneste heltidsbonde, og var i flere år formann for Hordaland Bonde- og småbrukerlag. Golten ler av forslaget til omregulering som kommer fra kommunestyret.- Det er latterlig. På min strandlinje skal det ikke kunne bygges, mens hele strandlinjen nord for min eiendom kalles for tettbygd strøk. De eneste husene du finner på dette stykket er en del naust. - Lureri - Det er ingenting som minner om tettbygd strøk i denne delen av Skogsvåg. Litt lenger nord ligger et byggefelt, men det er også det hele. Dette er noe lureri kommunestyret har funnet på i håp om å slippe å gå om fylkesmannen når det skal gis byggetillatelse i strandsonen.Golten har ikke umiddelbare planer om åpne for bygging av hus på sine tomter. Derfor får det liten praktisk betydning for ham at det meste av strandlinjen blir liggende innenfor grensene for byggeforbud. Men han er meget kritisk til kommunestyrets forslag. Bygger på vennskap - Det er sagt rett ut at dette gjøres for å slippe unna Fylkesmannen. For å gjenreise den lokale råderetten over strandsonen.- Er det prinsipielt galt?- Både og. Det er viktig med lokalt selvstyre, men ikke for enhver pris. I Sund kommune avgjøres mye ut fra kjennskap og vennskap. Kjenner du de rette personene, ordner det seg alltid. Det er for mye tuskhandel i lokalpolitikken. Jeg kaller det for korrupsjon, selv om det ikke er penger inne i bildet, sier Golten.fakta/strandsonen n Kommunestyret i Sund har lagt ut til høring en reguleringsplan hvor det foreslås at deler av den attraktive strandsonen i kommunen omreguleres til tettbygd strøk. På denne måten håper politikerne å omgå det generelle byggeforbudet i strandsonen.n Fylkesmannen er skeptisk til forslaget, som innebærer at 13 områder i kommunen åpnes opp for bygging av til sammen 75 boliger de kommende to årene.