Odd Einar Dørum

— Jeg forstår hvorfor PST, i underlagsmaterialet til Storbergets redegjørelse i Stortinget, sier at spørsmålet om bomber og kjemikalier er et spørsmål om prioritering. Jeg forstår også hvorfor viktige spørsmål må avvente 22. juli-kommisjonen, men jeg finner det åpenbart at internasjonalt arbeid for å bekjempe produksjon av terrorbomber følges opp. Og jeg synes det er spesielt viktig at denne rapporten om Global Shield-prosjektet blir fulgt opp og prioritert, sier Odd Einar Dørum (bildet) til Bergens Tidende. Han var justisminister i årene 1999-2005, og dermed øverste sjef for PST.I rapporten blir det etterlyst bedre samarbeid mellom politi og tollvesen.

Lederen av Stortingets justiskomité, Per Sandberg (Frp), mener Global Shield-rapporten, er meget alvorlig:

— Jeg tror det er sannsynlig at man kunne grepet inn tidligere mot Breivik, sier Sandberg.

Han er usikker på om ulike aktører som Toll- og avgiftsdirektoratet, Kripos, PST og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har forstått hvem som skal håndtere opplysningene fra Global Shield. Ulike myndigheter kan ikke skylde på hverandre i en slik sak, sier Sandberg. Han ber om at Stortinget får tilgang til PSTs interne evaluering, for å kunne stille spørsmål om hvordan Global Shield-tipset ble fulgt opp.

— Dette er viktig å få klarhet i, også fordi Global Shield-aksjonen fortsetter, sier Sandberg.- Dette er alarmerende opplysninger, som vi må stille spørsmål om når Stortinget skal behandle terrorredegjørelsen til regjeringen, sier Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl.

Anders Behring Breiviks forsvarer, Geir Lippestad, er gjentatte ganger kontaktet, men har ikke besvart våre henvendelser.

Verken justisminister Grete Faremo, politidirektør Øystein Mæland eller PST-sjef Janne Kristiansen ønsker å kommentere Global Shield-rapporten, og henviser alle til 22. juli-kommisjonen.