• Vi stiller oss undrende til Oddekalvs aksjon. Det er et PR-stunt. Vi kjører inn ren jordmasse fra Fyllingsdalen som er fri for forurensing, sier Sigmar Tveit. Han er oppgitt over Oddekalvs aksjon i dag.

Sigmar Tveit er avdelingsleder i Strand AS som kjører lastebiler med fyllmasse til Krohnegården på vegne av skytterlaget i området.

— Dette gjøres for å skjerme friområdene rundt skytebanen. Fyllingen er godkjent av Bergen kommune, det er et lovlig fattet vedtak, sier Tveit.

Aksjonister fra Norges Miljøvernforbund med Kurt Oddekalv i spissen, sperret veien opp til skytebanen på Krohnegården i Fyllingsdalen ved 09.30-tiden i dag. Oddekalv hevder det dumpes forurensende fyllmasse på Krohnegården.

Fiskedød

— Massene er sterkt forurenset. Dette er tildekking av kriminelle forhold, sier Oddekalv.

Bare i løpet av et kvarter ble fire trailere fullastet med jord og fyllmasse stående i kø. De ble nektet adgang til fyllingsplassen.

— Her har det kjørt trailere i skytteltrafikk hvert tiende minutt i flere uker med fyllmasse fra Festplassen. Vi vil ha fyllingen stengt, sier Oddekalv.

Han mener at fyllmassen inneholder giftige stoffer som forurenser området.

— Disse jordmassene er ikke rene. De inneholder blant annet bly, asbest og PCB. Det tidligere drikkevannet som ligger rett nedenfor er blitt helt brunt og Bergen kommune er ansvarlig for fiskedød, raser Oddekalv.

Norges Miljøvernforbund krever at av massene skal håndteres på en kontrollert fylling.

— Det er ingen hold i Oddekalvs påstand om at det er forurensende masser vi kjører inn i dag, eller at vi skjuler forurensing. Aksjonen var helt unødvendig. Oddekalv påstår at det er blitt kjørt inn fyllmasse fra Festplassen. Det er i så fall flere måneder siden. Det vi kjører inn nå er helt rent. Innen første april skal kommunen dokumentere at det ikke er forurenset masse som er kjørt inn, sier Tveit.

<b>FYLLING:</b> Her dumper kommunen giftig fyllmasse fra Festplassen, ifølge Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund. FOTO: ANE BØRHAUG
<b>NEKTET ADGANG:</b> Trailere med fulle lasteplan ble stanset. FOTO: ANE BØRHAUG
<b>STENGER:</b> Her stenger aksjonister - med Kurt Oddekalv i spissen - av veien opp til skytebanen på Krohnegården. FOTO: ANE BØRHAUG
<b>AKSJONERER:</b> Norges Miljøvernforbund mener fyllmassene som dumpes på Krohnegården inneholder giftige stoffer. FOTO: ANE BØRHAUG