— Hvis disse foreldrene har gått til det steget at de har flyttet fra Askøy, forteller det at det ikke har fungert som det burde i denne saken, sier Stephania Wilhelmsen, leder ved Askøy PPT.

— I så fall er det bare å beklage.

Hun kjenner ikke saken selv, men mener at det i dette tilfellet må ha skjedd en feil.

— Under den forutsetning av at vi får hele elevmappen, er dette en overføringssak. De skal gå rett inn i systemet vårt, sier Wilhelmsen.

— Er barnet utredet av et annet PPT-kontor stoler vi på den avgjørelsen. Vi skal ikke vurdere slike saker på nytt.

Feilen kan være at jenten havnet i den ordinære køen til PPT Askøy. Og den køen er lang. Nylig innførte Askøy PPT inntaksstopp av nye saker fra 1. februar til 1. juni i år. Begrunnelsen er at dette skal være eneste måte å få ned ventelisten på.

— Det er enkeltsaker som står så lenge som over året. De fleste sakene tar fra 8-9 måneder og lenger, sier PPT-lederen på Askøy.

— Jeg er den første til å si at ventelistene ikke skal være så lange.

Fylkesmannen har pekt på at dette er lovstridig.

— Dersom man blir henvist til PPT, har man rett på hjelp innen rimelig tid, sa Hanne Melander, seniorrådgiver ved utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen til BA onsdag.