Det var Kristina Sviglinskaja som i fjor sommer anmeldte politiet i Hordaland til Spesialenheten. Gjennom sin bistandsadvokat, Stig Nilsen, sier Monikas mor at hun er tilfreds med at politidistriktet er stilt til ansvar.

— Hun er glad for at Spesialenheten har etterforsket saken grundig og at det i dag foreligger et klart resultat. Resultatet kommer ikke som noen overraskelse på henne og viser at det var korrekt å anmelde saken, sier Nilsen i en pressemelding.

Stiller seg undrende

Politidistriktet ble onsdag ilagt en foretaksstraff på 100.000 kroner. Ingen av de fire politifolkene som hadde status som mistenkt har fått noen reaksjon. Nilsen og hans klient sier de er noe overrasket over begrunnelsen i vedtaket.

— Ifølge vedtaket er det behandlingen av Schaefer og hans arbeid for å få saken gjenopptatt internt som er grunnlaget for forelegget, ikke de alvorlige og mange feil som ble begått i forbindelse med selve etterforskningen. Dette stiller vi oss undrende til, sier Nilsen.

— Bærer ikke nag

Han og Kristina Sviglinskaja vil nå gå grundig gjennom vedtaket før de avgjør om det eventuelt blir aktuelt å anke til Riksadvokaten.

«Spesialenheten er det organet som skal vurdere om det foreligger utvist grov tjenesteforsømmelse i forbindelse med etterforskningen av Monikas død i 2011 og 2012, og i forbindelse med arbeidet med gjenopptakelsen i 2014.

— Det er viktig å påpeke at hun ikke bærer nag til noen og at hun forstår at saken er en stor påkjenning for de involverte. Hun er ikke ute etter å forfølge noen enkeltpersoner og det har aldri vært hennes intensjon. Det viktige for henne har hele tiden vært, og er, å finne svar på hva som hendte med Monika den 14.11.2011, sier Nilsen.

Varsler-advokat: Oppreisning

Robin Schaefers advokat mener at Spesialenhetens vedtak er oppløftende nyheter, og nok en bekreftelse på at etterforskeren reiste sin kritikk på en tillitvekkende måte da han slo alarm i januar 2014.

ADVOKAT: Advokat Jens-Ove Hagen representerer Robin Schaefer, etterforskeren som slo alarm i Monika-saken i januar 2014.
Lise Åserud/NTB Scanpix

— Dette er en oppreisning for Schaefer. Han fikk ingen respons da han forsøkte å få saken gjenåpnet, og det er nettopp det som har vært så til de grader frustrerende for ham, sier advokat Jens-Ove Hagen.

- Vil ikke ta noen

Han understreker at Schaefer aldri har hatt noe ønske om at enkeltpersoner i politiet skulle straffes.

— Det er heller ikke han som har anmeldt noen, og han har ikke på noe tidspunkt vært ute etter å ta sine kolleger, sier Hagen.

Justisdepartementet har allerede iverksatt tiltak for å gjennomgå behandlingen Robin Schaefer fikk etter at han slo alarm i Monka-saken. Et eksternt advokatfirma har fått i oppdrag å granske Schaefers sak.

Fagforening: Kollektiv brist

Også Schaefers fagforening stiller seg positive til onsdagens avgjørelse fra Spesialenheten.

-Spesialenheten beskriver en kollektiv brist i systemet, en brist som har skjeddpå et høyt nivå. Det er et klart og tydelig signal, sier lokallagsleder Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund.

Rekdaler glad for at Spesialenheten – i likhet med Riksadvokatens arbeidsgruppe – girvarsler Robin Schaefer full støtte og legitimitet.

-Det er nok en bekreftelse på at han gjorde riktig da han gikk til sin ledelse, og, at han åpenbart ble møtt på kritikkverdig måte. Det har vært viktig forSchaefer å få bekreftelse på at han handlet riktig, sier han.

Robin Schaefer har meddelt at han ikke ønsker å kommentere Spesialenhetens avgjørelse.