— Jeg er både overrasket og forbauset over at anken er avvist. Rent prinsipielt mener jeg absolutt at denne saken burde vært prøvd for flere instanser. Dommen fra herredsretten burde ikke blitt stående, sier Slettan, som er førsteamanuensis i strafferett ved Universitetet i Oslo, til NTB.

Han har stor forståelse over at avdøde Arve Beheim Karlsens mor reagerer sterkt på beslutningen,

— Det er veldig forståelig. Beslutningen var overraskende for alle, og hun sto jo ham nærmest, sier Slettan.

- Fører ikke fram

Aktor i saken, statsadvokat Jan Hoel, anket saken inn for lagmannsretten da de to tiltalte 19-åringene ble frikjent av Indre Sogn herredsrett for brudd på den såkalte rasismeparagrafen - straffelovens paragraf 135a.

Hoel mente at saken hadde prinsipielle sider, og ønsket derfor å prøve for lagmannsretten hvor langt paragrafen egentlig rekker. Det får han ikke mulighet til etter at kjæremålsutvalget i Gulating lagmannsrett har avvist anken. De gir som enstemmig begrunnelse at påtalemyndighetens anke ikke vil føre fram.

Uventet enstemmighet

— Jeg er overrasket over en slik enstemmighet. Det hadde jeg ikke ventet, sier Slettan.

Strafferettseksperten presiserer at han selv ikke har fått lest begrunnelsen, men at hans umiddelbare reaksjon er forbauselse.

Lagmannsretten avviste også anken fra de to dømte 19-åringene. De to ble dømt til henholdsvis tre og ett års fengsel for vold. Begge anket både skyldspørsmålet og straffeutmålingen.