Siden 2000 har antallet selvmord variert fra to til syv i året. Men i fjor nådde tallet en topp, med ti selvmord. Varetektsfanger er overrepresentert.

Hittil i år har to innsatte tatt sitt eget liv, opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet. Det er ikke registrert noen selvmord i fengslene på Vestlandet de siste årene.

— Bekymret

— Jeg er forbauset over at det ikke er mer selvskading i norske fengsler, sier Randi Rosenqvist, som er rettspsykiater og seniorrådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Hun er bekymret over den hyppige bruken av varetekt i Norge, samtidig som sengekapasiteten i psykiatriske institusjoner er redusert.

— I andre land har man mye høyere terskel for bruk av varetekt, og man klarer å få saken raskere for retten. I Norge må man ofte regne med minst ett år i varetekt i alvorlige voldssaker. Det aller verste er lange opphold i politiarresten, der man sitter totalt isolert, sier Rosenqvist.

Svingdørpasienter

Hun peker også på at mange som blir overført fra fengselet til psykiatrien, ender som svingdørpasienter.

— Når man først er så dårlig at man blir innlagt, så bør man bli værende mye lengre enn i dag. Veldig mange innleggelser er på under en uke, og det er ikke nok. Fire-fem dagers innleggelse er altfor lite til å stabilisere situasjonen for en pasient som har gått fullstendig i oppløsning. Problemet er at det har vært en kontinuerlig reduksjon av sengekapasiteten i psykiatrien, sier Rosenqvist.

BT har de siste dagene skrevet om Peter Roy Paul Beak, som skadet seg selv alvorlig i Bergen fengsel. Beak satt i varetekt, tiltalt for de tre drapene på Valdresekspressen i november i fjor, men skulle overføres til psykiatrisk sykehus.

— Blir verre i fengsel

- Hvilke ulemper er det ved å drive behandling i fengselet sammenliknet med i en helseinstitusjon?

— Det er stor forskjell. I en psykiatrisk institusjon har man helt andre rammer rundt behandlingen, ofte med heldøgns observasjon, mens man i fengselet sitter isolert mye av tiden. Mange som fremstår nokså samlet på en psykiatrisk avdeling, kan få forverret tilstanden kraftig når de kommer i fengsel.

- Dårligere helse

Leder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund, Geir Bjørkli, mener den psykiske helsen blant innsatte blir dårligere.

— Det er et økende antall innsatte som sliter med store psykiske problemer. De fleste selvmord skjer i varetekt, fordi belastningen ved å sitte i varetekt er ekstra stor – særlig for dem som kommer fra andre land og ikke har noe nettverk eller familie som besøker dem, sier Bjørkli.

— Flere med traumer

Han peker også på at flere innsatte har erfaring fra krig og voldelige konflikter.

— Mange har store ettervirkninger og traumer, også ungdommer. Hvis man har posttraumatisk stresslidelse og kombinerer det med innesperring på åtte kvadratmeter, så er det en uheldig kombinasjon, for å si det forsiktig.

Bjørkli mener mange i denne gruppen ikke burde sittet i fengsel.

— De er ikke soningsdyktige. Det er en kjempeutfordring for de ansatte å håndtere dem, og de merker disse utfordringene i stadig sterkere grad.

ERFAREN: Randi Rosenqvist er ekspert på rettspsykiatri og seniorrådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.