• Jeg ble overrasket over at bevisene ikke holdt for juryen, sier kvinnens bistandsadvokat, Beate Hamre.

— Nå må min klient møte i retten for tredje gang og forklare seg. Det er en ekstra belastning. Hun tok kjennelsen fra juryen ganske tungt. Jeg synes likevel det er en helt en riktig avgjørelse å sette dommen til side, sier hun.

Også aktor, statsadvokat Arild Oma, sier seg fornøyd med at kjennelsen ble satt til side.

— Vi mener at bevisene er klare. I prosedyren min trakk jeg frem fornærmedes troverdighet, som er det helt sentrale beviset. I tillegg har vi tekstmeldingen som ble sendt like etterpå. Dessuten ble tiltaltes underskjorte funnet på vaskerommet, sier han.

Ifølge Oma skjer det relativt sjeldent at fagdommerne setter kjennelsen fra en jury til side.

— Jeg tror en del fagdommere lar den stå, selv om de er uenige. Det er litt spesielt at fagdommere og legdommere oppfatter de samme bevisene i samme sak forskjellig i to rettsinstanser.

Forsvarer Odd Drevland er svært kritisk til at fagdommerne satte juryens kjennelse til side.

— Det er et overgrep mot hele juryordning. Det er ingen juss i bildet her, bare ren bevisvurdering. Skal vi ha en juryordning, kan ikke fagdommerne ha anledning til å tilsidesette juryens vurderinger på denne måten, sier Drevland.

Hans klient tok fagdommernes avgjørelse svært tungt.

— Min klient opplevde dette som tragisk. Det er en fryktelig belastning for ham å måtte møte i retten for dette for tredje gang, etter å bli frifunnet to ganger, sier Drevland.