— Dette er litt uventet ja. Mitt inntrykk er at boksing snarere bidrar til å temme aggressivitet. De som jobber som trenere i kampsportmiljøene vil sannsynligvis si det samme. Idretten kan hjelpe tenåringene til mer kontroll og dannelse, sier han.

Breivik trekker frem en hovedfagsoppgave fra NIH som sammenliknet aggressivitet hos kampsportutøvere og studenter.

— De som drev med boksing, bryting og karate på høyt nivå var ikke mer aggressive enn studentene i undersøkelsen, sier han

Rektoren understreker at han ennå ikke har hatt tid til å lese hele forskningsrapporten fra Universitet i Bergen. Han ønsker å se nærmere på utvalget som er brukt

— Gutter på 13 år har ikke lov til å delta i boksekonkurranser. De er dermed helt i starten av sin idrettskarriere og det er ikke sikkert at de er med i seriøse klubber. Aggressiviteten deres kan skyldes at de har kontakt med andre miljø som fremmer slik atferd, sier Breivik.