• Vi naboene opplever å ha blitt totalt overkjørt av Byggholt, sier Egill Danielsen. Også byrådsleder Monica Mæland er kritisk til Byggholt.

I gårsdagens BT sto utbygger Byggholt frem og fortalte hvordan de måtte kjempe mot kommunen for få en rettferdig behandling. Saken gjaldt et byggeprosjekt på Birkelundstoppen.

Mens Byggholt mener de fikk helt nye krav til tomteutnyttelse når kommunen skiftet saksbehandler, har naboer og byrådsleder Monica Mæland en annen forståelse.

— Vi naboer opplever å ha blitt totalt overkjørt av Byggholt, og at det har gått gjennom noe som avviker veldig fra reguleringsbestemmelsene, sier Egill Danielsen, som representerer naboene.

Ifølge byrådsleder Mæland er problemet i saken at reguleringsbestemmelsene om tomteutnyttelse (TU) og uteareal slår hverandre i hel. Enkelt fortalt: Blir tomten utnyttet så mye som tillatt, blir utearealet altfor lite.

— Da måtte byrådet velge mellom TU og uteareal, og da valgte vi å i møtekomme utbygger, sier Mæland.

— Det at det er grunnlag for ulike tolkninger er like forvirrende for oss, men i forhold til utbygger rammer det oss med motsatt fortegn. Vi mener prosjektet ikke burde gått gjennom, sier Danielsen, og viser til at byggesaksavdelingene sa nei til prosjektet.

— Det er altfor høy utnyttelse. Reguleringsplanen la opp til 48 leiligheter, mens det nå bygges 81, sier Danielsen, med referanse til det ene av de to feltene Byggholt nå bygger ut.

Ifølge Danielsen blir utearealet bare 23 kvadratmeter per leilighet, mens planen krever minst 50 kvadratmeter av høy kvalitet.

— Vi opplever at dette er Ja-byrådet som ikke våger å stoppe en stor utbygger. Og vi vil klage beslutningen inn til Fylkesmannen, sier han.