I en pressemelding onsdag ettermiddag skriver Arbeidstilsynet at det har vedtatt å stenge alt arbeid i området der dumperulykken skjedde mandag.

Tilsynet skriver at vedtaket kommer som en følge av befaringen på ulykkesstedet i går, der politiet, entreprenøren og Vegvesenet også deltok.

— Dette er på bakgrunn av overhengende fare for liv og helse til arbeiderne, skriver tilsynet.

Arbeidstilsynet har oppdaget følgende alvorlige mangler:

  • Under befaringen kom det klart frem at det ikke har vært etablert sikring/barriere mot fjorden der dumperen forsvant utfor kanten.
  • Arbeidstilsynet legger til grunn at det også er etablert snuplass ved lasteplassen for pukk, og stansen gjelder også arbeidet her.

- Vi kunne sikret bedre

I praksis har veiarbeidet på stedet vært stanset siden ulykken, og Arbeidstilsynet skriver at vedtaket også er i tråd med Statens vegvesen sin egen vurdering etter befaringen.

Det øvrige veiarbeidet på Dalsfjordsambandet fortsetter som normalt.

Entreprenøren og arbeidsgiveren K.A. Aurstad sa i går at at sikringen kunne vært bedre.

-I etterpåklokskapens lys ser vi at plassen der inne kunne vært sikret bedre. Men vi har holdt på her lenge, og vi har ikke vurdert det som farlig, sa driftsdirektør Cato Aurstad til NRK.

Siden oppstarten av arbeidet med Dalsfjordsambandet i oktober 2010 har det vært tre alvorlige ulykker, i tillegg til dumperulykken.

Prosjektleder Einar Hovland i Vegvesenet tar Arbeidstilsynets beslutning til etteretning. Når arbeidet kan gjenopptas, er usikkert.

— K.A. Aurstad er blitt bedt om å lage en sikkerhetsanalyse i løpet av dagen. Når arbeidet kan fortsette igjen, og hvilke sikringstiltak som må til, er noe vi vil ta stilling til i morgen, sier Hovland.

Funnet på 66 meters dyp

Det var mandag kveld at anleggsmaskinen, en dumper, havnet i sjøen øst for fergekaien ved Eikenes i Askvoll. Tirsdag kveld ble dumperen funnet på 230 meters dyp, og onsdag ble en død person funnet på 66 meters dyp.

Alt tyder på at det er den savnede Christian Melle (25) fra Ørsta.

— Ingen andre er savnet i området, så det er grunn til å tro at det er ham. De pårørende er orientert om funnet, sa Einar Vereide, operasjonsleder i Sogn og Fjordane politidistrikt, tidligere i dag.

Hendelsesforløpet er foreløpig ikke fullstendig kartlagt, men driftsdirektør Aurstad har sagt at de tror ulykken skjedde under rygging.

HAR GJORT FUNN: Dumperen er funnet på 230 meters dyp, og en person - trolig den savnede 25-åringen - er funnet på 66 meters dyp.
PETTER JONNY RIVEDAL