Grafikken over bygger på statistikk fra Hordaland politidistrikt, hvor overdosedødsfallene er oppgitt til 21 for 2010. I rapporten som ble lagt frem i dag er antallet dødelige overdoser oppgitt til 23 i Bergen. Dette tallet er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

Utekontakten presenterte i formiddag funnene i sin omfattende kartlegging av overdoser i Bergen. Rapporten konkluderer med at Norge har urovekkende mange dødsfall knyttet til overdoser i europeisk sammenheng.

— Nasjonalt utmerker Bergen seg i statistikken. Vi har nå like mange overdosedødsfall som Oslo med rundt 8,8 dødsfall pr. hundre tusenende innbygger, sier Roy Juvik i Utekontakten.

Etter at det i 2000 var registrert hele 32 dødsfall i Bergen, lå antallet stabilt frem til 2006. Deretter var det en jevn økning før toppen ble nådd i 2010 med 23 dødelige overdoser i Bergen. Så langt i år er ti personer døde. Til sammenligning har Trondheim over tid hatt halvparten så få overdosedødsfall som Bergen.

Setter ned arbeidsgruppe

— Rus og overdoser er et stort samfunnsproblem, og vi har derfor bedt om å få denne rapporten på bordet. Tallene vi ser nå er totalt uakseptable, sier byråd for helse og inkludering, Hilde Onarheim (H).

Byrådet setter nå ned en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltaksplanen som Utekontakten foreslår i rapporten.

Blant annet foreslår Utekontakten å utrede behov for omsorgsplasser for gruppen, gi tilbud om veiledning og krisehjelp for pårørende og promotere røyking som et alternativ til injisering av heroin.— Det viktigste tiltaket er å få på plass en koordinering og samarbeid mellom de ulike etatene som jobber med rusproblematikken, sier Marit Grung, leder for Utekontakten.

Hun sier det pr. i dag opererer fire ulike etater bare i miljøet rundt Nygårdsparken. Kontakten og samarbeidet mellom disse er liten.

— Hvis vi får skikkelige samarbeidsrutiner på plass, kan vi gi et bedre tilbud og en bedre dekning i en større del av miljøet og i en større periode av Døgnet, sier Grung.

Etterlyser ambisjoner

Erlend Horn, 2.-kandidat for Venstre, håper rusproblematikken blir et sentralt spørsmål i valgkampen. Han peker på det han mener er manglende ambisjoner fra byrådets side i rusomsorgen.

— Ruspolitikken i Bergen er uten initiativ og alt for avventende. Vi trenger å få på plass radikale og til dels kontroversielle tiltak som eksempelvis sprøyterom, fremfor å bare sitte og vente på at Oslo skal evaluere sine tiltak. Det er en tafatthet vi ikke kommer noen vei med, sier Horn.

Hva bør gjøres for å få ned antall dødsfall? Si din mening her.

OVERDOSE: Politi og ambulanse rykker ut til en overdose i Nygårdsparken. ARKIVFOTO: MARIA BRATT
Maria Bratt