• Dagens skyhøye krav til sikkerhet i barnehagenes uteområder kan hemme barns utvikling, hevder førskolelærerstudenter ved Høgskolen i Bergen.

ROY HILMAR SVENDSEN roy.svendsen@bergens-tidende.noEn gruppe på seks studenter har i en prosjektoppgave undersøkt konsekvensene av de nye barnehageforskriftene som trådte i kraft i 1996. Endringene var så store at flere barnehager måtte fjerne populære lekeapparater fra lekeplassene. I mange tilfeller hadde de ikke råd til å anskaffe nye og sikre apparater, og det svekket tilbudet til barna.— Byråkratene har lagt større vekt på at det offentlige skal ha ryggen klar i forhold til eventuelle skader enn at barns grovmotorikk trenger stimulans, hevder Elin Øvretveit og de andre i studentgruppen. Søker mot skogen I sin undersøkelse har de seks intervjuet tre barnehagestyrere om effekten av de nye forskriftene.I alle tre barnehagene måtte populære lekeapparater fjernes, og resultatet er at barna i stadig større grad trekker ut av lekeplassen og inn i skogområder som ligger like ved.- Det er trolig fordi de finner større utfordringer i skogen enn på lekeplassen, mener en av barnehagestyrerne.Dette mener de seks studentene hindrer at barna får den fysiske utfoldelsen som de i den alderen bør ha. - Grovmotorikken blir lidende når barna ikke lenger får de store fysiske utfordringene på barnehagenes lekeplasser. Dette kan senere gi seg utslag i helseproblemer, mener Øvretveit, som også hevder at barnehageungene får en falsk trygghet av alle sikkerhetstiltakene. - Verden er ikke så beskyttet utenfor barnehagen, derfor kan for eksempel overgangen til skolen bli et sjokk, mener hun. Ulykkestall stabile Studentgruppen peker også på at antall ulykker med barn, hvor lekeutstyr har vært involvert, ikke har gått videre ned etter de nye forskriftene ble effektivisert. De har studert ulykkestall fra tre norske mellomstore byer, og slår fast at tallene har vært høye på hele 90-tallet.- Riktignok ble en topp nådd akkurat i 1996 med 268 ulykker, men tallet fra 1999 er 248, og det er det nest høyeste i tiårsperioden, sier Øvretveit.

Les også: - Skal ikke leke i bomullForskriftene skal evalueres

- Norske barn blir så beskyttet i barnehagene at deres motoriske utvikling hemmes, mener førskolelærerstudentene Monica Iren Nygård (t.v.) Vibeke Flygansvær, Elin Øvretveit, Kine Klepp og Grethe Lill Olsen, Marion Eimind var også med på undersøkelsen.