Fra leiligheten sin i Brønndalen driver Bukve og samboeren firmaet Senior Solturer. Det er en liten aktører i det store reiselivsmarkedet, og har eldre som sin målgruppe.

— Nå virker det som om Os kommune oppretter et nytt reiseselskap med kommunale subsidier, sier Bukve. Han nekter å tro at høstens turer til Kypros er dekket ved egenbetaling.

Tjener ikke penger

Frem til nå har ikke Bukve tjent stort som turoperatør.

— Det koster veldig mye å bygge opp denne virksomheten og å kunne tilby reiser med høy kvalitet, sier Bukve.

Han er utdannet sykepleier og har jobbet som det, for å ha penger til å drive reisebyrået.

— Dette hadde ikke gått hvis jeg ikke hadde jobbet ved siden av, sier han.

Bukve startet for seg selv for to år siden, etter å ha jobbet flere år for et annet firma med samme målgruppe.

Før den første turen ble arrangert, hadde Bukve alt brukt mange penger.

Dobbelt så dyrt

Det kostet ham 100.000 kroner å starte aksjeselskap og rundt 20.000 kroner i året å ha en nødvendig bankgaranti. Senior Solturer er medlem i reisegarantifondet og betaler medlemsavgift på 1500 kroner i året der. I tillegg må Bukve dekke utgifter til regnskapskontor, revisor, reklame, annonser, agenter, datamaskin, kontorutstyr og hjelpeutstyr til deltakerne på reisene. Han betaler besøk til reisemålene og bruker tid og krefter på å avtale med hoteller og planlegge severdigheter.

— Helst burde jeg hatt en liten fortjeneste også, sier Bukve.

Han mener at hver reisende har kostet ham et par tusen kroner bare i administrasjon.

En 14 dagers tur med Senior Solturer koster 11.000 kroner, mens Kypros-turen til Os kommune koster det halve.

— Enten har Os kommune vært ekstremt flinke til å forhandle, ellers så er det store utgifter kommunen dekker, sier han.

- Kvaliteten, vel, vel

Bukve stiller også spørsmål ved om helsereisene i Os virkelig kan kalles helsereiser.

— Det brukes store ord i brosjyren, men ser en på innholdet, så vel, vel. Med bare to sykepleiere på 175 reisende, kan en stille spørsmål ved kvaliteten, sier Bukve.

Selv ville han ha sendt med ni sykepleiere med så mange reisende.

— Det må være trygghet i bunnen. Når du reiser med en så stor gruppe eldre vet du aldri hva som kan skje.

Svein Kåre Bukve legger ikke skjul på at han er oppgitt, og føler seg truet av nysatsingen på Os.

— Det er påfallende at det er Frp som går i bresjen for å drive reisebyrå i kommunal regi, sier Bukve.

Han understreker at han ikke er redd for konkurranse, men han liker dårlig at konkurransevilkårene fremstår som så urimelige.