— Gjedden er en krokodille uten ben. Den spiser alt den kommer over, sier Kenneth Bruvik i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Sotraværingen forteller at tre vann bare i hans eget nærområde på kort tid er blitt overtatt av fisken, som er svartelistet fordi den kan ødelegge biologisk mangfold. Medlemmer i forbundet, sportsfiskere og grunneiere har rapportert om gjedde og abbor i over 50 vann i og rundt Bergen.

Når gjedde og abbor først blir satt ut i et vann, tar det ikke lang tid før den opprinnelige fiskebestanden blir slukt av de glupske rovfiskene. Heller ikke småfugler og andunger kan føle seg trygge med gjedde i vannet. I de bynære fiskevannene er ørretbestanden nå i kraftig retur.

— Vi er helt maktesløse. Fortsetter det slik vil vi i løpet av noen få år ikke ha noen fiskevann igjen i bergensområdet, sier Bruvik.

I løpet av dagen vil forbundet anmelde den nyeste oppdagelsen av abbor i Storavatnet på Laksevåg.

— Vi vil anmelde hver gang vi oppdager rovfisk i et nytt vann, og håper at folk som vet noe tipser politiet, sier Bruvik.

Troféfiskere

At rovfisken har spredt seg til så mange vann på så kort tid gjør at Bruvik tror at et bestemt miljø setter ut fisken.

— Det er tydelig at noen ønsker å ha store troféfisker å fiske på. Det de ikke skjønner er at de kun får stor gjedde der i ett år eller to, før ørretbestanden blir utryddet. Da sitter man igjen med et vann med tusenvis av små rovfisk, sier Bruvik.

Fylkessekretær Alv Arne Lyse i Hordaland Jeger- og Fiskerforbund sier abboren nå også er kommet til Litlevatnet på Laksevåg. Sammen med Storavatnet er dette i årevis blitt brukt i undervisningen på Nygård internasjonale skole.

— Vi har drevet mye kultivering av ørretbestanden der. Dette er veldig trist, sier Lyse.

- Si fra til politiet

Fylkesmannen i Hordaland sliter med å holde oversikt over den raske utbredelsen av gjedde og abbor i bergensområdet.

— Vi visste om 10–15 vann, men ikke at det dreier seg om så mange som 50. Dette er svært alvorlig miljøkriminalitet, sier fiskeforvalter Gry Walle.

Denne typen miljøkriminalitet straffes med bøter eller fengsel i opptil tre år. Foreløpig har ingen i Norge blitt straffet som følge av utslipp av fremmed fisk.

Ifølge Walle er fiskevann på Vestlandet spesielt sårbar for introduksjon av nye fiskearter.

— Gjedde og abbor hører absolutt ikke til her. De ødelegger den fine balansen i vannet og formerer seg i mengder. Slipper man ut gjedde i et ørretvann vil man kunne få stor fisk en liten stund, men så blir vannet ødelagt, sier Walle.

— Det virker som at fisken får hjelp til å spre seg. Hvis noen har tips om hvem som kan stå bak, må de ta kontakt med politiet snarest, oppfordrer fiskeriforvalteren.

Umulig å bli kvitt

Etter at rovfisken har etablert seg i et vann er den i praksis umulig å fjerne uten rotenonbehandling. Rotenon dreper all fisk i vannet den slippes ut i, og gjør det mulig ale opp en ny bestand fra bunnen av.

— Rotenonbehandling er dyrt og omfattende. Vi kan ikke slippe ut denne giften i alle vannene våre. Gjedden og abboren vil nok regjere disse vannene for alltid, mener hun.

Det er dårlig nytt for fiskeinteresserte i bergensregionen. Formann Erik Falck i Bergen Sportsfiskere husker hvordan det fiskerike Os-vassdraget ble fullstendig ødelagt av gjedde på 90-tallet.

— Det tok ikke lang tid før gjedden tok over. I dag ser man ikke en eneste ørret på det som en gang var gode ørretsteder, kun én og annen gjedde, sier han.

Anmeldt

Sotra Sportsfiskere har politianmeldt gjeddeutslippet i Skiftedalsvatnet. Ifølge politiadvokat Bertil Rønnestad er saken henlagt grunnet bevisets stilling.

— Vi ser dette som alvorlig miljøkriminalitet, og det er derfor høyt prioritert. Samtidig er slike saker vanskelig og etterforske, siden oppdagelsesrisikoen er lav. Derfor er vi helt avhengig av tips og eventuelle vitneobservasjoner, sier politiadvokaten.

Si din mening i kommentarfeltet under!

FORTVILET: - Vi har sluttet å selge fiskekort. Ørreten er borte, sier Sverre Dahl i Sotra Sportsfiskere, som har tilrettelagt opprustningen av Skiftedalsvatnet.