Det er blant konklusjonen til kommuneadvokat Helge Strand, som har gjennomgått kommunens håndtering av den betente konflikten i kommunerevisjonen.

Kommuneadvokatens vurdering er knusende for flere av byens fremste politikere og byråkrater.

Kommuneloven er brutt på en rekke punkter, slår kommunens fremste jussekspert fast

— Fristilling var suspensjon

Før jul vedtok bystyret at hele kommunerevisjonen skulle omstruktureres. Bakgrunnen var de store arbeidsmiljøproblemene. Det gjorde også at kommunerevisor Ole Hopperstad måtte gå.

Da konflikten i revisjonen toppet seg i fjor høst var det ordføreren som fristilte kommunerevisoren og hans nærmeste medarbeider. Strand mener at det i realiteten var snakk om en suspensjon.

Og å gå til et slikt skritt har ikke ordføreren fullmakt til. Det har kun bystyret eller kontrollutvalget, mener Strand.

Men kritikken stopper ikke med ordføreren. Kommuneadvokaten har laget en hel smørbrødliste av feil.

  • Forretningsutvalget hadde ikke mandat til å vedta at en skulle starte arbeidet med å omstrukturere kommunerevisjonen.
  • Bystyredirektøren hadde ikke anledning til å utrede denne saken overfor bystyret.
  • Arbeidsgruppen som ble satt ned for å utrede saken, hadde ikke mandat til å gjøre dette arbeidet.

«Hvor arbeidsgruppen hentet sin kompetanse fra er uklart. Under enhver omstendighet mener vi at det bare vil være bystyret selv eller kontrollutvalget som kan initiere en prosess om revisjonsordning», skriver kommuneadvokaten.

I tillegg er Strand kritisk til kontrollutvalgets involvering i saken.

Da saken kom opp valgte kontrollutvalgets flertall å avstå fra å få innsyn i arbeidsmiljørapporten. Kun SV-representanten Hans Ebbing ville ha innsyn.

- I strid med loven

Med tanke på kontrollutvalgets tilsynsansvar, mener kommuneadvokaten at en må stille følgende spørsmål:

«Hvordan kan en føre tilsyn uten å ha innsyn i de faktiske forhold?».

Det var også for mange kokker på plass da saken skulle legges frem for bystyret. Flere bystyrekomiteer ga sin innstilling i saken, men kontrollutvalget har enerett til å innstille i slike saker.

«Å legge behandlingen til andre organer er direkte i strid med loven», heter det i notatet fra kommuneadvokaten.

Konsekvensen av de mange feilene er at bystyrets vedtak er ugyldig, men arbeidet med å omplassere ansatte og kutte i revisjonen er for lengst satt i verk. Den prosessen er i praksis umulig å reversere.

Rune Sævig (ARKIV)