• Det har skjedd en opptrapping av psykiatrien. Men den største veksten i ressurstilgangen kommer først om noen år.

Leder for psykiatrisk divisjon i Helse Bergen, Per M. Isaksen, sier dette til Bergens Tidende.

— Opptrappingsplanen forutsetter en moderat vekst i starten og med forholdsvis større pengebruk mot slutten av planperioden som går fra 1998 til 2006, sier Isaksen.

— Mye av opptrappingen går ut på å utdanne og ansette flere fagfolk i barne- og ungdomspsykiatrien. Det tar tid å utdanne og lære opp disse helsearbeiderne. For eksempel tar det 5 år å utdanne en lege til psykiater og 4 år ekstra å utdanne en psykologspesialist. Men opptrappingsplanen inneholder mye mer enn utdanning av fagpersonell, sier han.

— I 1998 fikk 2 prosent av barn og unge et tilbud fra barne- og ungdomspsykiatrien i Norge. Målsettingen er at 5 prosent skal få et tilbud. Før vi kommer så langt, må vi ha økt kapasiteten innen hele behandlingsapparatet, sier Isaksen.

— Veksten innen voksenpsykiatrien vil skje innenfor de distriktspsykiatriske sentrene (poliklinikker, dagavdelinger og etter hvert lokalsykehus), mens for spesialsykehusene vil det i hovedsak bli omstrukturering, sier Isaksen.

— Ved BUP-ene er man skuffet fordi de mener opptrappingen uteblir?

— Jeg kan forstå at fotfolket er utålmodige. Men det kan være at situasjonen hadde vært enda verre om ikke opptrappingsplanen var et faktum. Innenfor rammene av planen skal psykiatrien i Norge få ca 670 millioner kroner mer enn i fjor. Pengene skal fordeles til mange. Vi har fått signaler om at veksten for Bergen Vest vil bli rundt 8 - 9 millioner kroner, sier Isaksen.

— Men selv om det er vedtatt en opptrapping av psykiatrien, sakker denne delen av helsetjenesten akterut i forhold til den somatiske helsetjenesten. Mens psykiatrien har hatt en realvekst på i overkant av 20 prosent i årene fra 1998 til og med år 2002, har somatikken hatt en realvekst på 30 prosent i samme periode.

— Årsaken er at somatikken har en innsatsstyrt finansiering, mens psykiatrien er rammefinansiert. Somatikken får sine inntekter etter hvor mange operasjoner som er utført, hvor mange pasienter som er behandlet osv. Psykiatrien får samme inntekt uansett hvor mange pasienter som er behandlet, sier Isaksen.