En 26-åring, tiltalt for brudd på Bokføringsloven, håpet at rettssaken skulle bli kort og ende med en mild dom etter at han hadde tilstått. Slik gikk det ikke.

Bak dommerbordet i rettssalen satt Gunnar Torkildsen. Møtet med den erfarne dommeren i Bergen tingrett ble så opprørende for 26-åringen at han sendte inn klage til Tilsynsutvalget for dommere. Han mener Torkildsen brukte rettsmøtet til å trakassere og ydmyke ham.

Tenkte å avbryte rettsmøtet

Han fikk dessuten sterk støtte fra to rettsvitner, som begge er administrativt ansatte i Bergen tingrett. De er dermed kolleger av Torkildsen. Den ene skrev blant annet følgende til Tilsynsutvalget for dommere:

— Underveis tenkte jeg på å avbryte rettsmøtet og få tingrettsdommer Torkildsen med ut på gangen, men jeg valgte å ikke gjøre dette på grunn av hans sinnsstemning.

Rettsmøtet ble holdt i mars i år. Dagen etter oppsøkte 26-åringen sin forsvarer, advokat Beate Hamre. I klagen, forfattet av Hamre, skriver hun blant annet at 26-åringen var sterkt preget av behandlingen han hadde fått av Torkildsen. Han hadde ikke sovet om natten og var svært nervøs for å møte til ny rettssak med samme dommer få dager etter. Han fryktet samme behandling igjen.

- Synes du dette er morsomt?

Her er noe av det Torkildsen sa til mannen, ifølge vedtaket fra Tilsynsutvalget:

  • «Det høres ikke bra ut når jeg leser opp det du har gjort på denne måten, gjør det?»
  • «Ler du, synes du dette er morsomt?» 26-åringen bestrider at han lo, tvert imot kjempet han med gråten under hele rettsmøtet, skriver Hamre.26-åringen hadde på forhånd tilstått lovbruddet han var siktet for. Påtalemakten hadde derfor lagt opp til en såkalt tilståelsessak. Det innebærer en kort rettssak og en mildere dom. Torkildsen mente imidlertid at tilståelsen ikke var uforbeholden nok og besluttet vanlig rettssak noen dager senere. 26-åringen sa da at han «følte seg helt satt til side, og ønsket en dom siden han hadde tilstått». Da skal Torkildsen ha hisset seg opp og uttalt med høy røst: «Ut med deg, sett deg på gangen, du skal få prøvd saken din på torsdag.»

- Redd det skulle bli verre

Under rettsmøter byttet to ansatte i Bergen tingrett på å være rettsvitner. Begge støttet hovedpoengene i 26-åringens klage.

Det ene vitnet skriver i sitt brev til tilsynsutvalget at Torkildsen tidvis avbrøt mannens forsøk på å svare. Hun mener han også gjorde narr av ham, og flere ganger snakket bryskt til ham.

Hun vurderte, men unnlot å avbryte rettsmøtet fordi hun var redd for at «... situasjonen bare ville bli enda verre.»

Også det andre rettsvitnet er svært kritisk til dommerens opptreden, og støtter 26-åringen.

«Dommer Torkildsen hadde fra begynnelsen av rettsmøtet en ganske nedlatende og hissig holdning overfor siktede slik jeg ser det. Som rettsvitne/protokollfører var det ubehagelig å måtte høre på måten N.N. ble snakket til.»

Dårlig dommerskikk

Tilsynsutvalget for dommere la til grunn at Torkildsen kom med utsagnene gjengitt over. Utvalget mener det er uakseptabelt at en dommer opptrer hissig og nedlatende.

De fem medlemmene mener at 26-åringen heller ikke ble gitt tilstrekkelig veiledning i årsaken til at det ikke kunne bli en tilståelsesdom.

Utvalget konkluderer slik: «... Torkildsen har handlet klart i strid med god dommerskikk. Han har på en utilbørlig møte unnlatt å behandle siktede med den vennlighet og respekt som dommerrollen krever, og har dermed heller ikke opptrådt på en måte som gir domstolene tillit og respekt.»