• Forskningen på befruktede egg er oppskrytt. Den er basert på en drømmeverden fremfor vitenskapelige kriterier.

MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bergens-tidende.noKraftsalven kommer fra professor Dag E. Helland ved Universitetet i Bergen. Til daglig forsker han på hiv-viruset, og er for tiden professor ved Colombia University i New York.Han sitter også i komiteen for bioteknologi i Nordisk Ministerråd. Rådet har stilt seg noe kritisk til forskning på befruktede egg. En innstilling fra Rådet publiseres snart. For få dyreforsøk Helland sammenlikner det som skjer innen forskningen på befruktede egg med å sitte med beina i en god lakseelv og håpe på at du fanger storfisken.Ifølge Helland er det først og fremst behov for mye mer forskning på modellsystemer som bananfluer og sebrafisk før man går over på mennesker. Så langt viser slike bananflue— og sebrafiskstudier fra laboratorier i USA at det er nesten like mange ulike resultater som laboratorier.- Vi vet for lite om hva som får en stamcelle til å utvikle seg til for eksempel en nervecelle, muskelcelle, etc. Hvorfor skal vi da forske på befruktede egg fra mennesker, som er så etisk kontroversielt, spør Helland. Dårlige rådgivere Han mener Statens Helsetilsyn har dårlige rådgivere når de går inn for forskning på befruktede egg. - Innsatsen bør rettes inn mot forskning på stamceller fra levende, voksne mennesker. Det vil være mye mindre etisk kontroversielt. Hvorfor det ikke gjøres, forstår jeg ikke, sier Helland.Men både forskere, politikere - og ikke minst private finansieringskilder - lar seg ukritisk besnære av stamcelle-forskningens ideelle hensikt, mener Helland. Spiller på angst - Hvem vil ikke kurere sykdommer som Alzheimer og Parkinson? Forskningen og pengebruken legitimeres ved å spille bevisst på vår angst for disse sykdommene. Det er likevel ingen grunn til å glemme å være kritisk til forskningen, understreker Helland.Helland vet at han tramper i klaveret når han synger ut om det han kaller "hype and hope"-forskning. Fremtidsentusiasme og penger rår, og de mulige resultatene hausses opp til å bli sannheter.- Det kan virke som om mange som sier ja til forskningen bare leser overskriftene på de vitenskapelige artiklene, sier Helland, og vet at han nok en gang tramper i klaveret. Leser overskriftene At Helland er kritisk, betyr ikke at han sier nei til ny forskning. Ei heller til at private finansierer forskningen. Private bedrifter har for eksempel betydd mye for fremdriften innen hiv-forskningen, som han selv driver med. Men forskerne må ha med seg det kritiske blikket - selv om finansieringskildene pusher på. Og selv om forskningen er faglig interessant. Ellers vil vi få stadig nye "hyper", oppskrytte og overvurderte forskningsprosjekter på kanten av det etiske. Fakta/forskning på egg * Når et befruktet egg har delt seg i fem-seks dager, inneholder det stamceller. * Stamceller fra befruktede egg kan gi opphav til alle celler i menneskekroppen.* Cellene fornyer seg, og kan utvikle seg til spesialiserte celler som muskel-, blod-, brusk-, hud- og nerveceller. * Forskere mener at sykdommer som Parkinson, Alzheimer, slag, hjerteinfarkt og diabetes type 1 kan helbredes ved behandling med stamceller. n Eventuell behandling vil ikke være tilgjengelig før om flere år.

Les også: "Hypens" tiår Ønsker ny lov

Forskningen på befruktede egg legitimeres bevisst på vår angst for sykdommer, mener professor i bioteknologi, Dag E. Helland, ved Universitetet i Bergen.