Sjekk vårt unike materiale om Kvikk-saken | BTVs innslag om saken torsdag 6. april

— Våre nye resultater er oppsiktsvekkende, sier professor Bente Moen ved Universitetet i Bergen som i dag har levert en rapport til Sjøforsvaret.

Hele rapporten er ikke lagt ut ennå.

Bente Moens tidligere funn på KNM "Kvikk" .

Her er hovedfunnene: * Det er funnet uventet sterke sammenhenger mellom arbeid nær antenner, sambandsinstallasjon og radar og forskjellige forhold knyttet opp mot forplantingen hos menn.

  • Det gjelder både misdannelser og dødfødsler hos deres barn og problemer med å bli gravid med partner over perioder over ett år.
  • Sammenhengen er mindre tydelig for radar enn for antenner og sambandsinstallasjoner.
  • Den største andel av denne type eksponering har skjedd i arbeid i Sjøforsvaret.
SJØFORSVARET