— Enevald sa at jeg ikke hadde skjønt ordningen i Guds rike. At det var han som var visjonsbærer og rektor. Derfor var det helt feil at en alminnelig lærer fikk så mye oppmerksomhet, sier Christel Smith-Gahrsen.

I fjor var hun elevrådsleder på Levende Ord Bibelskole. På avslutningsfesten før sommeren hadde medelevene kjøpt en spesiell gave til læreren som skulle slutte og reise til Afrika. De hadde også laget tre underholdningsinnslag til læreren.

— Fra første stund kjente jeg et veldig ubehag. Jeg så at Enevald satt og vrei seg på stolen. Noe var veldig feil, men jeg klarte ikke å skjønne hva det var, sier Smith-Gahrsen.

- En ussel tjener

Først etter gaveoverrekkelsen forsto hun hva som var problemet. Enevald Flåten kom bort til henne og en annen av elevene på skolen. Der skal han ha gitt klart uttrykk for at han ikke ville at læreren skulle få så mye oppmerksomhet. Vanligvis har det vært Enevald Flåten selv som har fått den fineste gaven.

— Festen var en katastrofe. Jeg var veldig opptatt av dette etterpå og tenkte at jeg skulle forbedre meg. Samtidig var det vanskelig fordi jeg ikke klarte å forstå hva som var galt, sier Smith-Gahrsen.

Dagen etter sto læreren frem for elevene sine og beklaget at han hadde fått så mye oppmerksomhet.

  • Han refererte til Bibelen og sa at han bare følte seg som en ussel tjener som ikke hadde gjort mer enn det han skyldte, sier Christel Smith-Gahrsen

- Hjernevasket

Den tidligere bibelskoleeleven fortalte om opplevelsen på en ledersamling i Levende Ord like før påske. Bergens Tidende har fått tilgang på et lydopptak fra møtet. Dette opptaket ble tatt i full åpenhet. Vi har også snakket med den andre eleven som var til stede da Enevald Flåten reagerte. Hun bekrefter Smith-Gahrsens historie.

Smith-Gahrsen har nå meldt seg ut av Levende Ord.

— Jeg er frustrert over at jeg var så hjernevasket. Dette er sykdom satt i system, sier hun.

— Det er deilig å ha satt ord på det som ikke er riktig. Mange har lagt seg under slike sterke lederskap. Jeg tror at hvis man klarer å tilgi alt og legge det bak seg, så kan det være en erfaring som er veldig selvutviklende, legger hun til.

- 99 prosent usant

Enevald Flåten selv avviser det Smith Gahrsen forteller og hevder at han ikke kjenner igjen episoden i det hele tatt.

— Dette er helt forvrengt. Jeg reagerte på at det nærmest ble foretatt en misjonærutsendelse på denne avslutningen. At læreren ble æret for sin innsats var vel fortjent, sier Flåten.

Han reagerte sterkt på mye av det som kom fram på ledermøtet før påske.

— 99 prosent av det som ble sagt ved denne anledningen er usant, sier Flåten

— Hvorfor skulle lederne snakke usant?

— Det kan jeg ikke svare på, men jeg vet at det de sier overhodet ikke er riktig. Jeg gjengir ikke min oppfatning av situasjonen, men virkeligheten, sier Flåten.

— Hva skjer videre på Levende Ord nå?

— Colin Urquhart har overtatt som pastor. Det er bestemt. De av lederne som ikke vil godta dette, må ta konsekvensen og forlate sine stillinger, sier han.

Den britiske pastoren Colin Urquhart ville ikke snakke med Bergens Tidende i går.

Knut Egil Wang