— Vi opplever en vill vekst i antall p-plasser. Selskapene som driver de nye anleggene tenker bare på inntjening, og tar ikke hensyn til fremkommelighet og miljø. Ingen har utredet om bygatene tåler den økte trafikken, sier SV-eren.

BT skrev i går at trafikken mot sentrum øker i takt med at det blir flere parkeringsplasser. Skauge reagerer på at ingen vet hvor mange plasser det er i Bergen sentrum.

— Dersom ingen tar ansvar for å styre utviklingen får vi et politisk styrt kaos, sier han.

Også Senterpartiets Kjersti Toppe reagerer på byrådets parkeringspolitikk. Hun krever at byråd Lisbeth Iversen setter et tak for hvor mange plasser det skal være i sentrum.

— Det er nærmest fritt frem for å bygge nye anlegg, uten at det tas hensyn til miljø og trafikkmønster, sier Toppe.

Iversen sier til BT at hun ikke kan sette et tak, så lenge man ikke vet hvor mange nye boliger og næringsbygg som skal bygges i sentrum de kommende år.