• Bergen kommune var ikke fornøyd med arbeidet Thore Kristiansen (bildet) gjorde som hjelpepleier. Forsøk på å ta dette opp med ham, opplevde han som mobbing og trakassering.

Det hevdet advokat Tor Strand i sitt innledningsforedrag i Bergen tingrett i dag. Strand er Bergen kommunes prosessfullmektig i erstatningssaken Thore Kristiansen (64) har anlagt mot kommunen. Kristiansen hevder at han ble mobbet og trakassert på sin arbeidsplass på et av Bergens sykehjem. Han har de siste 10 årene vært uten lønnet arbeid og krever nå en erstatning på 600.000 kroner.

— Få konkrete eksempler

Advokat Strand la stor vekt på at Kristiansen gir svært få konkrete eksempler på mobbingen han skal ha vært utsatt for.

— Han hevder at folk «rottet seg sammen» mot ham, men sier ikke noe om hva «sammenrottingen» besto i, sa Strand. Han påpekte også at Kristiansen i retten la frem flere mobbeeksempler som ikke var nevnt i saksdokumentene.

Til det svarte Kristiansen at det var for sårt og smertefullt å gjennomgå disse opplevelsene gang på gang, og at han generelt var dårlig til å huske navn.

Uklarhet om type sak

Thore Kristiansen mener mobbingen skyldes at han i 1991 ble anklaget for å ha forgrepet seg seksuelt på en pasient. Saken ble anmeldt, men henlagt. Ett år senere inngikk han forlik med kommunen.

Thore Kristiansen sa til Bergens Tidende mandag at retten skal ta stilling til om han ble sagt opp, eller sa opp selv. Dette fikk advokat Strand til å reise spørsmål om hvorvidt saken er en erstatningssak eller en arbeidsrettssak. Som arbeidsrettssak er den for lengst forfalt.

Konklusjonen ble at det kun dreier seg om en erstatningssak. Retten skal derfor ikke ta stilling til oppsigelsesspørsmålet.

Thore Kristiansen mener mobbingen skyldes at han i 1991 ble anklaget for å ha forgrepet seg seksuelt på en pasient. FOTO: TOR HØVIK