Regjeringens vedtak om å fjerne faget elevrådsarbeid har skapt reaksjoner. Ungdommens bystyre i Bergen er blant dem som protesterer.

— Hvordan kan regjeringen starte et prøveprosjekt for stemmerett for 16-åringer samtidig som de kutter ut elevrådsarbeidet, som er en kilde til å lære om demokratiet?, spør Narve Nilssen (14) i Ungdommens Bystyre i Bergen.

Sammen med bystyrene for ungdom i Oslo, Trondheim, Stavanger og Kristiansand har de nå skrevet et opprop hvor de protesterer mot regjeringens vedtak.

Dumt for demokratiet

— Det er veldig dumt hvis faget forsvinner. Her diskuterer og debatterer vi. Vi tar opp saker fra Elevrådet og bruker timen til å aktivt lære om hvordan demokrati fungerer, sier Narve Nilssen om faget som regjeringen innførte på ungdomsskolen i 2005.

Nå vil regjeringen erstatte det med valgfag.

— Vi er ikke mot valgfag, men vi protesterer mot at det skal erstatte elevrådsarbeidet, understreker Narve Nilssen.

Viktig rekruttering

Pål Anker Thorsen (AP), mener det er synd dersom faget forsvinner.

— Elevrådsarbeid er viktig trening for å forstå demokratiet i samfunnet vårt. Selv satt jeg i Elevrådet på Ny-Krohnborg skole i sin tid. Det var mitt første tillitsverv. Gjennom slikt arbeid tilegner man seg viktig kunnskap som er nyttig i livet senere.

Anker Thorsen mener det er viktig at ungdom får muligheten til å engasjere seg i demokratiske prosesser.

— Se hvor positivt Ungdommens bystyre har vært for Bergen. Det er en viktig arena for rekruttering av ungdom til folkevalgte oppgaver senere.

— Demokratiopplæringen blir fattigere når faget blir nedlagt, konkluderer han.

- Økonomisk motivert

Skolebyråd i Bergen Filip Rygg (KrF) mener regjeringens forslag om å innføre valgfag i ungdomsskolen er bra, men stusser på måten de løser det på.

— Det virker mer økonomisk motivert enn faglig begrunnet. Jeg er enig i at elevrådsarbeidet trenger en oppjustering. Timene har nok fungert litt variert. Men det blir grøftekjøring å fjerne faget, istedet for å optimere det.

Forstår du at mange elever reagerer negativt?

— Det forstår jeg veldig godt og at mange elever er opptatt av demokrati er gledelig, sier Filip Rygg.

— Skrekken er jo at enda flere lar være med å stemme. Det er nettopp slike fag som dette som gir forståelse og innsikt.

- Ikke den fjerneste idé

Chris André Lund er lærer på Hjellestad skole og han stiller store spørsmål ved regjeringens vedtak.

— Det går i helt feil retning. De skulle heller valgt å sette inn flere ressurser til elevrådsarbeid, slik at det fantes både læremidler og veiledningsmateriell i faget.

Han syns vedtaket vitner om kunnskapsløshet fra Kunnskapsdepartementets side.

— Det fungerer ikke slik at man kan fjerne et helt fag for deretter å pøse på med kompetansemål i andre fag. Nok en gang viser det at de som bestemmer ikke har den fjerneste idé om hva som foregår i skolen. Jeg tror dessverre faget kommer til å bli glemt, sier Chris André Lund.

Til Stortinget

Men Narve Nilssen i Ungdommens bystyre i Bergen har ikke gitt opp kampen for å beholde elevrådsarbeidet.

— I august skal ungdomsbystyrene møtes i Stavanger for å utarbeide høringssvaret. 10. oktober skal vi til Oslo for å legge det frem på Stortinget under hørinegn.

- Har du håp om at dere blir hørt?

— I FN's barnekonvensjon heter det at barn og ungdom har rett til å bli hørt i saker som angår dem. Og dette angår oss på høyt nivå. Så ja, vi håper at regjerinegn tenker seg om en ekstra gang, avslutter Narve Nilssen.

Synspunkter på saken? Syng ut her.

GRØFTEKJØRING: Byråd i Bergen, Filip Rygg (KrF), mener det er grøftekjøring å fjerne faget istedet for å optimere det.
HELGE SUNDE