LENA VERMEDAL

Stord

— Det er ingen formelle krav til profesjon, men til kompetanse, sier fylkeslege Helga Arianson.

-Dersom man har utdanning og har fått opplæring i de oppgaver man blir satt til å gjøre, fyller man de formelle kravene, sier fylkeslege Helga Arianson.

Hun vil ellers ikke kommentere saken til epilepsirammete Mona Fjellstad Vespestad som lørdag sto frem i Bergens Tidende og fortalte om marerittet, da hun fikk en skrue 2,5 centimeter inn i hjernen. Hun hevder skaden oppsto da en vikarlege skulle etterstramme skruene på en halovest høsten 2003. Legen hadde ikke avtjent turnusperioden sin.

Vil rapportere feil anonymt

— Om det er vanlig at vikarleger får gjøre slike oppgaver vet jeg ikke. Generelt har arbeidsgiver et ansvar for at de som ansettes for å utføre medisinske behandlinger har den nødvendige kompetanse. Videre har den enkelte lege et ansvar for ikke å gjøre mer enn det vedkommende er utdannet til og har kompetanse til, sier Hans Kristian Bakke, president i Den norske lægeforening.

Han mener det norske helsevesen har et stort forbedringspotensial for å hindre at slike uhell skjer, og tror løsningen kan være et konfidensielt system der helsepersonell kan rapportere om nestenuhell og uhell. Målet er å unngå at slikt skjer igjen.

- Tør ikke være fødselslege

— Hvorfor skal ikke helsepersonell bli stilt ansvarlig for de feil de gjør?

— Leger kan få både advarsler og miste autorisasjonen. Det skjer heldigvis sjelden. Jeg forstår veldig godt at pasienter kan oppleve det som ille og brutalt, men jeg tror ikke løsningen er å gi sterke reaksjoner. Noen land gjør det som i USA, men det gjør legene veldig defensive. De vegrer seg for å behandle risikopasienter. I USA er det for eksempel ikke attraktivt å være fødselslege eller nevrokirurg. De risikerer store erstatningssøksmål.