Under sjøforklaringen etter "Rocknes"-forliset er diskusjoner rundt de tekniske detaljene i full gang.

I formiddag overrasket Sjøfartsdirektoratet med å gå midt imot et ekspertvitne fra Germanischer Lloyds, det tysk klassifiseringsselskapet som sertifiserte "Rocknes" etter endt ombygging i 2003.

— Ikke korrekt

— Ut fra de skadestabilitetsberegningene vi gjorde, var "Rocknes" godt innenfor de internasjonale kravene om å holde seg flytende i et gitt sett med skadescenarioer, forklarte avdelingslederen i Germanischer Lloyds, Hendrik Bruhns, i vitneavhøret under sjøforklaringen etter "Rocknes"-forliset.

— Dette er ikke korrekt, avbrøt avdelingsdirektør Per Magne Indreeide i lasteskipsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet.

Indreeide er en av dem som står for utspørringen av vitner.

— Vi har informasjon om at sannsynlighetsberegningene for overlevelsesevnen til "Rocknes" lå akkurat på kravet, ikke godt over, sa Indreeide til vitnet.

Til dette svarte Bruhns at hans avdeling foretok nye beregninger etter forliset som viser at "Rocknes" var godt innenfor kravet på 53 prosent - et internasjonalt krav for et skip av "Rocknes" sin størrelse.

Han la imidlertid ikke frem noe bekreftelse på de siste beregningene.

Ifølge Jebsens-rederiets advokat, Svend A. Lerring, ba rederiet Germanischer Lloyd om å gjennomføre nye stabilitetsberegninger.

Utelukker ikke granskning

Under en pause i Bruhns forklaring fortalte avdelingsdirektør Indreeide at det for Sjøfartsdirektoratet er ønskelig å samarbeide så tett som mulig med Germanischer Lloyds for å få tak i mest mulig informasjon om "Rocknes".

— Kan det bli aktuelt å iverksette en granskning av Germanischer Lloyds sitt arbeid i forhold til klassifiseringsarbeidet av "Rocknes"?

— Foreløpig er vi interessert i samarbeid. Det får vi vurdere senere, svarte Indreeide.

OPP NED: "Rocknes" gikk rundt og ble liggende med kjølen i været.
JAN M. LILLEBØ