De to, som begge er 27 år, skal ha oppbevart 170 gram amfetamin i en leilighet i Bergen i mars i fjor. Store deler av narkotikaen skal ha blitt solgt videre.

Statsadvokaten anser tilfellet som grovt, og har tatt ut tiltale etter straffelovens paragraf 162, som har en strafferamme på inntil 10 år.