1. juli ble det tatt ut tiltalte mot en av advokat Arild Dyngelands klienter. Først syv måneder senere kan mannen regne med at rettssaken starter.

— Jo lengre tid som går, desto større belastning er det for min klient. Han ønsker å gjøre opp for seg og bli ferdig med saken, sier Dyngeland.

Mannen er siktet for utuktig omgang med barn under 14 år. Rettssaken er berammet til 8. februar neste år. Dyngeland har flere andre klienter som må vente i opptil ni måneder fra tiltalebeslutning til hovedforhandling.

Til alt overmål har advokaten forgjeves bedt om at sedelighetssaken kan avgjøres ved såkalt tilståelsesdom. Det innebærer forenklet saksbehandling, redusert vitneførsel og tidsbesparelse ved at siktede tilstår.

— Retten kunne fått frigjort to hele dager som var avsatt til saken. Det ville redusert belastningen for min klient, for fornærmete, og for Bergen tingrett. 16. september ba jeg om tilståelsessak, men har ennå ikke fått svar fra statsadvokaten.