SIKTET: Jan Sverre Stray er siktet for grov korrupsjon.
THOMAS T. KLEIVEN (ARKIV)

Det sier advokaten til BT søndag formiddag. Da hadde han registrert at Bergens Tidende brakte navn og bilde av Stray i papirutgaven og på nett søndag.

— I innledningsfasen

Sent kvelden før snakket Knudsen på telefonen med klienten som sitter i Bergen fengsel.

— Medieomtalen er en voldsom tilleggsbelastning for ham og hans familie. Vi hadde vel regnet med at saken ville bli omtalt, men håpet at det skulle skje på et senere tidspunkt. Vi er helt i innledningsfasen av saken, sier Knudsen.

Ifølge Rolf Knudsen har hans klient anledning å følge med på hva som skrives om ham og de to andre tiltalte i fengsel. Han sitter imidlertid isolert, og omgås kun fengselsansatte. Etter det BT forstår, er dette etter ønske fra påtalemyndigheten, for å hindre at Stray kan kommunisere med to andre forretningsmennene som er siktet i saken.

Avventer anke

Søndag skal Knudsen snakke med sin klient. De avventer nå hva politiet gjør videre. Forsvareren forventer at politiet prioriterer etterforskningen slik at hans klient kalles raskt inn til nye avhør for å bidra med det han har av informasjon. De har ikke tatt stilling til om de skal anke fengslingskjennelsen fra tingretten, i motsetning til de to andre forretningsmennene som allerede har anket.

— Vi tar stilling til anke når vi ser hva politiet gjør de kommende dagene, sier Rolf Knudsen.

- Er din klient ved godt mot ellers?

— Det er vanskelig å svare ja på. Han var det inntil den voldsomme medieeksponeringen tok til.

- Undergraver tilliten

BT-redaktør Gard Steiro mener det var helt nødvendig å identifisere bystyrepolitikeren.

— Denne situasjonen er særdeles alvorlig, ikke bare for de tre siktede personene, men også for bystyret i Bergen. Anklager om korrupsjon undergraver tilliten til hele vårt politiske system. Det er ikke et privat anliggende at en folkevalgt siktes for å utnytte sin posisjon mot økonomisk kompensasjon. Åpenhet om korrupsjonssaken er avgjørende for at tilliten til bystyret i Bergen og våre folkevalgte generelt skal bevares, sier Steiro.

— Om folk får inntrykk av at vesentlig informasjon holdes tilbake, kan skadevirkningene av saken bli enda større. Det er derfor svært viktig at alle sider av sakskomplekset gjøres kjent for offentligheten, legger han til.

- Åpenhet en fordel

Gard Steiro understreker at Stray er å anse som uskyldig, men mener det er nødvendig å bruke navnet på politikeren, blant annet for å begrense rykteflom.

— Vi har ikke sett noen bevis for at korrupsjon har funnet sted. Det er særdeles viktig at politiet så raskt som mulig avklarerer om dette faktisk dreier seg om et straffbart forhold. Selv om identifisering er en ekstrabelastning for Stray og hans familie, er det nødvendig for å kunne gi korrekt og utfyllende informasjon til leserne. Navngivingen av Stray reduserer risikoen for en rykteflom om andre folkevalgte og misforståelser om selve saken.

- Kunne ikke man omtalt saken uten å identifisere?

— Det er svært vanskelig for mediene å gi en forsvarlig dekning uten å formidle hvem som er under etterforskning. Åpenhet kan bidra til at relevant informasjon, som i dag er ukjent for politiet, blir kjent. Det er en fordel for alle, også de tre siktede, at saken nå opplyses så godt som overhode mulig, mener Steiro.