«Ombudene tar mye av jobben både fra byrådene og heltidspolitikerne. Vi slipper mye klaging og triste historier fordi folk heller går til ombudene. De «letter» arbeidsdagen til mange heltidspolitikere, og det synes jeg ikke nødvendigvis vi skal komme oss unna med.»

Slik lyder det ordrette sitatet fra en ikke-navngitt heltidspolitiker i evalueringen som Rokkan-senteret har gjort av ombudsordningen.

Forskerne bak rapporten går langt i å hevde at ombudsordningen trengs i Bergen.

171 politikere-ombud

Men byrådet høster altså støtte fra noen av de ni politikerne som er intervjuet i forbindelse med evalueringen.

— Ombudene hører ikke hjemme i et parlamentarisk system, der borgerne har både byråder og kommunalråder å henvende seg til, hevder den samme ombuds-motstanderen.

En annen av politikerne som er intervjuet i rapporten, tar til orde for å la bystyrepolitikerne håndtere klagesaker som berører byrådsavdelingene, mens bydelsstyrepolitikerne kan ta seg av saker som er behandlet i bydelene.

I så fall har byens borgere 171 ombud å henvende seg til. Ikke dagens tre spesialister.

Men forskerne avviser tanken om å la politikerne overta ombudenes jobb.

— Dette har politikerne verken tid eller mulighet til. Ikke minst fordi politikerne kun har begrenset innsikt i ømtålige saker. Ombudene har rett til fullt innsyn, også i taushetsbelagte opplysninger, heter det i Rokkan-rapporten.

Intern splid

Evalueringen avdekker at de tre ombudene har sprikende syn på forslaget om å klare seg med ett ombudskontor med saksbehandlere som tar seg av spesialfelt. I praksis betyr det at eldreombudet og ombudet for barn og unge underordnes byombudet.

Byombudet peker på fordelene ved at publikum da alltid har én å henvende seg til. Eldreombudet og barneombudet mener byen tjener på å ha engasjerte eksperter til å bistå byens svakeste grupper.

- Føles uvirkelig

Byombud Erik Dahl er glad for det han oppfatter som støtte fra forskerhold. Men Dahl er svært kritisk til at byrådet foreslo å nedlegge alle ombudene, uten å vente på rapporten som nå foreligger. Den var ment å munne ut i en grundig sak i bystyret i november.

— Det er sådd en usikkerhet som var helt unødvendig. Nå føles det helt uvirkelig å jobbe aktivt som ombud samtidig som byrådet ønsker ordningen nedlagt, sier Dahl til BT.