61-åringen fra Undredal fanget et par «grønne» krabber for to uker siden. Også garnet han la ut var dekket av «grønn guffe» da han dro det opp, forteller Finden, som mener kloakken fra turistfergene har skylden.

— Fjorden her er som et drivhus der de lokale båtene mellom Gudvangen og Flåm pumper ut kloakken til noen hundretusen passasjerer årlig. Denne smørjen blir liggende og sive frem og tilbake i fjorden, sier Finden.

Han presiserer at det ikke er de store cruiseskipene, men de mindre fergene som trafikkerer Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden han vil til livs.

krabbe1.jpg
LEIF FINDEN

— Det har forverret seg år etter år, i takt med veksten av turisttrafikken. Vi som av og til prøver å fiske litt her, ser forandringene, spesielt hvis vi har garn ute på dypt vann. Om noen år er det ingen som lenger vil besøke denne kloakkdammen, sier han.

Har du opplevd lignende? Tips oss på SMS/MMS til 2211 eller epost

Tømmer septiken daglig

Kommunikasjonssjef i Fjord1, Ingrid Færøyvik, bekrefter at kloakken fra fergene tømmes i fjorden, men understreker at de følger regelverket.

— Vi har totalt fire turistbåter i området. De tømmer sine septiker daglig i fjorden, og det gjøres innenfor forskriftene: Minst 300 meter fra land og på 600 meters dyp, nærmere bestemt nord for Beitelen, sier hun.

De fire turistbåtene hadde totalt 171.447 reisende i fjor.

BT har spurt Bjørn Einar Grøsvik i Havforskningsinstituttet om den «grønne» krabben, og han mener krabben har viklet seg inn i grønnalger.

— Slike grønnalger er vanlige i ferskvannspåvirket fjord som en har inne i Sognefjorden. Mengder av slike grønnalger kan varierer fra år til år. I hvilken grad oppblomstring av slike grønnalger blir påvirket av tømming av kloakk fra skip, er vanskelig å uttale seg om, sier Grøsvik.

Han legger til at han skjønner at de som fisker i området er bekymret for sjømatkvaliteten hvis det slippes ut store mengder kloakk fra fergene.

Leif Finden mener havforskeren ikke går langt nok:

— Her ser man tydelig at algene har vokst på beina til krabben, sier 61-åringen.

«Situasjonen er kritisk»

I en kronikk på forskning.no fra 2010 hevdes det at miljøsituasjonen i Sognefjorden er kritisk når det gjelder avløpsvann og forurensning.

Forskerne Sergio Manzetti i Fjordforsk og Otto Andersen i Vestlandsforsking skriver at det er forbausende få studier av Sognefjorden, og etterlyser både mer forskning og konkrete tiltak.

«Det finnes kun ett renseanlegg for kloakk og avløpsvann i Flåm. Anlegget hverken renser eller behandler kloakken, men kun skiller fra slam og slipper så kloakkvannet ut i fjorden. I en hektisk destinasjon som mottar så mange som 500.000 turister per år er kloakkmengden enorm», står det i kronikken.

Forskerne skriver videre:

«Det er derfor åpenbart stor grunn til bekymring for levedyktigheten til Sognefjorden som økosystem. Slam og kloakkvann utgjør en betydelig miljøtrussel i små og lukkede marinesystemer da de inneholder en lang rekke miljøgifter. [...] Især vedrørende Sognefjorden som har en «badekarformasjon» så kan miljøgifter være fanget innenfor områdene fra Gulen til Luster/Årdal/Lærdal/Aurland i flere tiår.»

— Fjorden bør undersøkes

Jørgen Stenersen, professor emeritus ved institutt for biovitenskap på Universitetet i Oslo, har selv et hus i Undredal. Han tviler ikke på at turistbåtene påvirker det marine økosystemet i fjorden, men trekker også frem kraftverkene:

— Et av problemene er at kraftverkene lagrer vann om sommeren, og slipper det ut om vinteren - motsatt av det naturen gjør selv. Det skal ikke så mye til av endring i strømningsforhold før livet i fjorden forandrer seg. Tilførselen av næringsstoffer gjennom båtenes kloakk gjør det sikkert ikke enklere.

I likhet med forskerne Manzetti og Andersen sier Stenersen at det i dag finnes lite forskning på hva kraftverkene og turismen gjør med naturen.

— Biologer bør engasjeres til å gjøre årlige registreringer av fauna og flora i Sognefjorden, mener han.

Krabbefisker Finden er enig.

— Det dumpes mange tonn kloakk i løpet av en sommer, og dette må undersøkes og gjøres noe med. Det nytter ikke å ta prøver i vannkanten, her må man undersøke forholdene dypere i fjorden, sier Finden.

Er Sognefjorden i fare? Diskuter i kommentarfeltet:

GRØNN KRABBE: Leif Finden fra Undredal fanget denne krabben for to uker siden. - Her ser man tydelig at algene har vokst på beina til krabben, sier han.
LEIF FINDEN