• Oljevernberedskapen er skjerpet for å kunne hindre at det skjer mer oljeforurensning når «Rocknes» blir snudd.

Havnedirektør og leder for det Interkommunale Utvalget mot Akutt forurensning (IUA), Morten Meibom, sier dette til Bergens Tidende.

— De ansvarlige for snuoperasjonen av «Rocknes», har orientert oss om at de forberedelser som er gjort for å fange opp eventuell olje som måtte lekke ut på sjøen når «Rocknes» blir snudd. CCB-basen har fått i oppdrag å ha oljevernutstyr som lenser klar til rask utplassering dersom det flyter ut olje fra havaristen. Vi har full tillit til at denne beredskapen er god, sier Meibom.

— IUA har fått i oppdrag å stå for opprenskningen av oljesølet etter skipsforliset. Vi som alle andre ønsker ikke mer olje ut i fjordsystemet enn det som allerede er kommet. Derfor vil vi øke tallet på personell i ledelsen for beredskapsorganisasjonen når snuoperasjonen begynner. Og for å være på den helt sikre siden, lar vi oljevernskipet «Oljevern 1» ligge i beredskap i Hjeltefjorden under operasjonen, sier Meibom.