Værmeldingen for onsdag og torsdag tilsier at minst 40 prosent av den lette oljen vil fordampe før den når kystsrømmen, som går nordover 50 kilometer utenfor norskekysten. Det mener forsker Magnar Reistad ved Meteorologisk institutt i Bergen.

— Oljen brytes ned

Forskeren sier at flaket vil bruke rundt halvannet døgn på å nå kyststrømmen.

— Mens flaket går sørover, blir rundt 25 prosent av oljen omdannet til små perler som synker. Hvis været blir vesentlig bedre, kan imidlertid noe av denne oljen komme opp til overflaten igjen.

Hans kollega, forsker Øyvind Breivik, sier at det er tvilsomt om oljen vil nå land, først og fremst på grunn av kyststrømmen. Han opplyser at det blåser stiv til sterk kuling fra sør i området, men oljeflaket driver likevel med strømmen i en halv knops fart sørøstover. Denne strømmen er en del av Atlanterhavsstrømmen i området.

Breivik påpeker også at oljen er såpass tyntflytende at den blir lett brutt ned av bølger og strøm.

Dersom den likevel skulle nå kysten, vil det trolig skje to døgn etter utslippet - altså fredag.

Reistad understreker at beregningene angir cirkatall, og at værforholdene spiller en viktig rolle.

- Neppe farlig for fisken

Reistad sier også at oljen som synker aldri når bunnen. Etter hans mening må det være en fordel. Han sier også at dråpene er så små at det er vanskelig å tro at de kan skade miljøet.

Det største utslippet på norsk sokkel skyldtes en ukontrollert utblåsing på Ekofisk i 1977. Det ble beregnet til ca. 12.000 kubikkmeter, altså tre ganger større enn gårsdagens utslipp. Ikke noe av oljen den gang kunne i ettertid spores på land.

Trolig vil heller ikke fisken i Nordsjøen lide nød, ifølge seniorforsker Jarle Klungsøyr ved Havforskningsinstituttet.

— Dette skjedde på en heldig tid av året, ettersom det ikke er yngel i sjøen. Den voksne fisken går så dypt i vannet at den trolig ikke blir berørt. Men man kan ikke se bort fra at fisken får i seg noe olje, noe som kan gå ut over smaken, sier han.