Fedrekvoten har ført til at fedre tjener to prosent mindre enn de ville gjort uten ordningen, og effekten holder seg i flere år etter permisjonen.

Forskerne mener at lønnseffekten gjenspeiler det faktum at fedre prioriterer jobb lavere og familieliv høyere enn de ellers ville gjort.

— Det kan bety at småbarnsfedre jobber mindre overtid, ikke aspirerer til lederstillinger og søker seg til jobber hvor det er lettere å kombinere for eksempel Lucia-feiringer i barnehagen eller det å være hjemme med syke barn, men der lønnsnivået er lavere, sier stipendiat Ingeborg Foldøy Solli ved Universitetet i Stavanger til Dagens Næringsliv.

Sammen med professor Mari Rege har hun analysert fedrekvoten i fødselspermisjonen og effektene på fedrenes prioriteringer.

Fedrekvoten ble innført i 1993 med fire uker av permisjon ved fødsel som var forbeholdt far. Kvoten er senere utvidet flere ganger, og er i dag på ti uker.