– Det er blitt flere konflikter rundt omsorgsfordeling, fordi mennene er mer på banen, sier Knut Oma, daglig leder ved Familievernkontoret på Straume.

Flere forskere tror dette er en av hovedårsakene til at det er blitt større forskjeller mellom barn med skilte foreldre og barn med foreldre som bor sammen.

Dårligere selvbilde

En av verdens ledende skilsmisseforskere, Paul Amato ved Pennsylvania State University, har sammenfattet funn fra 67 ulike studier om skilsmisser. De er i hovedsak hentet fra USA, men også fra europeiske land.

Studien, som ble avsluttet i 2001, viser at det ble mindre og mindre forskjeller mellom barn av skilte og ikke-skilte foreldre frem mot 80-tallet, men at forskjellene økte utover på 80— og 90-tallet. Skilsmissebarna gjorde det stadig dårligere når det kom til studieresultater, mental helse, selvbilde og sosiale relasjoner.

Psykolog og samlivsekspert Frode Thuen mener Amatos funn også er representative for norske barn.

– Brudd mer uventet

Thuen peker på to hovedårsaker som kan forklare de økte forskjellene.

– Når foreldre gikk fra hverandre før, var det gjerne mer kriser i hjemmet, som vold og alkoholmisbruk. I dag kommer skilsmissene ofte mer overraskende på barna. De skjønner ikke hvorfor foreldrene ikke kan bo sammen, sier han.

Den andre forklaringen er at far tar større ansvar for barna nå enn tidligere, noe som skaper større konflikter ved brudd.

– Før var det opplest og vedtatt at mor skulle ha barna. I dag er det mer kamp om hvor barna skal bo og hvor mye de skal være hos den de ikke bor hos. Konflikten rundt barnefordeling bidrar nok til at det blir vanskeligere for barna, selv om det er blitt mer vanlig at foreldre går fra hverandre.

– Konfliktene er tydeligere

Thuen mener det ikke er noe som tyder på at forskjellene mellom skilsmissebarn og andre barn har minket de siste årene.

– Konflikttrenden er bare blitt tydeligere. Det er ulempen med likestillingen og at fedre tar mer ansvar. Det er i utgangspunktet en positiv utvikling, men det har en negativ side ved brudd. Fedre føler seg mer berettiget til å ta opp kampen.

Også psykolog Ingunn Størksen, som har forsket på skilsmisser og barn, tror en årsak til de økte forskjellene kan være at far er mer involvert, og at det dermed blir større usikkerhet rundt barnas boform etter bruddet. Men hun mener det er viktig å ikke konkludere hva som er årsakene ennå.

– Vi har ikke forsket på årsakene. Det kan være mange andre forhold, som at det er andre typer familier som skiller seg i dag. Det kan også skyldes at vi lever i et stadig mer komplekst samfunn, hvor barns behov for trygghet og stabilitet i familien er økende, sier hun.

Flere, men ikke verre

Ved Familievernkontoret på Straume opplever Oma at flere krangler om omsorgsfordeling, men at konfliktene ikke er blitt alvorligere.

– Det er naturlig med flere konflikter fordi flere tar ut separasjon, og fordi det er blitt mer likestilling mellom mor og far. Men i løpet av de 25 årene jeg har arbeidet her, har jeg ikke opplevd at konfliktene er blitt verre, sier han.

Har du erfaringer med skilsmisse? Si din mening her!