Nå i sommerhalvåret blir det lange dager, med arbeid fra tidlig om morgenen til langt på kvelden. Sommerferie har han knapt hatt tid til de siste årene. Han tror mangelen på fritid er en viktig årsak til at bønder er utsatte i forhold til psykiske lidelser som angst og depresjon.

— Det blir verre og verre å skaffe avløsere. Jeg er heldig, og har tre brødre som bor i nærheten. De siste årene har jeg hatt en uke ferie om sommeren, og noen dager om våren og høsten, sier Romarheim.

Han driver et småbruk på Seim i Nordhordland. Hovedsakelig driver han melkeproduksjon, men han har også griser. Gården driver han alene - kona hans er i jobb som jordmor.

— Jeg kunne trengt mer fritid, det begynner å bli et ork. Fra april til september er det jobb hele dagen, jeg merker at jeg gruer meg litt til sesongen hvert år. Tidspresset tar på, sier Romarheim.

Det er ikke så lett å tjene bra på et småbruk. Romarheim mener den økonomiske usikkerheten, og kravene til lønnsomhet, er en stressfaktor for mange bønder.

— Jeg merker at lønnsomhetskravet går inn på meg personlig. Jeg føler at jeg driver dårlig. Det er vanskelig ikke å vite hvordan situasjonen vil være neste år. Men bondeyrket er viktig, landet bør være selvforsynt. Politikere har et ansvar for at det skal gå an økonomisk å være bonde.

Romarheim understreker likevel at bondeyrket har mange positive sider.

— Vi får jobbe ute i frisk luft, og har kontakt med levende vesener som vi får et forhold til. Dessuten kan man være sin egen herre.

SLITSOMT: Audun Romarheim mener bønder har liten fritid, og at økonomisk usikkerhet er en stressfaktor.