Karlsvik møter fredag i Gulating lagmannsrett etter at påtalemyndigheten anket frifinnelsen av Karlsvik i Bergen tingrett i fjor. Karlsvik er tiltalt for å ha misbrukt Forsvarets penger til reiser og representasjon.

Steinfeld har helt siden Økokrim slo til mot tolv forsvarstopper i desember vært urolig for at den nye siktelsen mot Karlsvik skulle bli brukt som en «halvkvedet vise» for å stigmatisere Karlsvik også i ankesaken.

– Når Økokrim nå har henlagt siktelsen, er ikke det lenger mulig, sier advokaten. Han føler seg trygg på at Karlsvik vil bli like blankt frifunnet i lagmannsretten som i tingretten.

Selv om Steinfeld er fornøyd med at Økokrim innså alvoret og sørget for å henlegge siktelsen dagen før ankesaken kommer opp, har han fortsatt problemer med å forstå hvorfor informasjon som kom fram i Bergen tingrett i mai først utløste en aksjon mot hans klient i desember.