• Boliger eid av det offentlige som har stått tomme i mer enn ett år, må kunne tas fritt i bruk av mennesker i bolignød.

ANDERS WAAGE NILSEN

Det mener Frode Hervik, leder av Hordaland Unge Venstre og Venstres 4. kandidat i Hordaland. Han viser til en liknende ordning som er innført i Amsterdam. Der bor mange husløse mennesker fullt lovlig i okkuperte hus. Venstres landsmøte vedtok i fjor å vurdere Amsterdam-modellen innført i Norge.

— Det er en skam at boliger blir stående tomme i flere år mens folk skriker etter et sted å bo, sier Hervik. Han forteller at ordningen innebære at husokkupantene på Sydneshaugen ville vært i sin fulle rett, da de okkuperte en tom bolig eid av en offentlig institusjon.

Okkupantene fikk i går en surere tilværelse, da bakdøren ble spikret igjen av Securitas-vakter. Dermed må alt vann og all mat heises inn gjennom vinduet. Ungdommene som nå bor i huset er glad for den overraskende støtten fra Venstre.

— Det føles mer og mer som et fengsel å sitte i dette huset. Men vi blir motivert til å fortsette kampen når så mange aktører kommer på banen og gir oss støtte, sier okkupant Anne-Katrine Vabø.

Boligaksjonen i Bergen varsler at de i dag klokken 13.00 vil blokkere Universitetsledelsens kontorer slik Securitas-vakter blokkerer det okkuperte huset.