Geirr Tangstad-Holdal mistet søsteren, svogeren og niesen i en frontkollisjon for fire år siden. I dag er han talsperson for foreningen «Nei til frontkollisjoner».

— Unnskyldningen om at det er billigere å bygge midtrekkverk for svenskene, kjøper jeg ikke. Også ulykkene koster store summer, sier han.

Dødsfall i trafikken kostet samfunnet 6,3 milliarder kroner i fjor, ifølge Transportøkonomisk institutt.

— I tillegg til færre ulykker, får vi bedre infrastruktur og fremkommelighet. Den gevinsten må inn i samfunnsregnskapet, sier Tangstad-Holdal.

Les også: Midtrekkverk hindrer åtte av ti dødsulykker

Det mener også Ingeborg Dahl-Hilstad i Landsforeningen for trafikkskadde.

— Politikerne må skjønne at pengene de bruker på midtrekkverk, vil de spare i helsesektoren, sier Dahl-Hilstad.

Hun mener utbyggingen på norske veier «går fryktelig sakte».

— Vi må utbedre veiene slik at små feil ikke blir fatale. Det er hyggelig at de satser på rumlefelt og andre løsninger, men det er ikke godt nok.