Trond Ragnvald Ramsland benyttet anledningen også i går til å legge frem nye konspirasjonsteorier om hvordan han har havnet på tiltalebenken.

Etter at politiførstebetjent og kriminaltekniker Reidar Langkjær hadde redegjort for de tekniske funnene i parkeringshuset etter drapet, fikk 39-åringen vise frem sine egne håndtegnete skisser over åstedet med prosjektør.

— Ut fra min egen erfaring med Colt .45 er det åpenbart helt usannsynlig at det politiet sier er riktig, sa Ramsland.

Han mente å kunne påvise at funnstedene for de fire tomhylsene ikke kan stemme med politiets teorier om hvor drapsmannen sto da han skjøt.

Viste til politivoldsakene

— Det er en nærliggende tanke at hylsene er blitt plantet, sa 39-åringen, som mente at det ikke kan ha vært brukt en halvautomatisk pistol til drapet.

— Så din teori er altså at det er skutt med et annet våpen, at patronhylsene er blitt fjernet, og at politiet deretter har lagt ut andre hylser i parkeringshuset? Det er jo det du sier? utbrøt tingrettsdommer Gunnar Torkildsen.

— Ja, det er det jeg sier. Og med utgangspunkt i bumerang-sakene..., begynte offiseren, før han ble avbrutt:

— Nei nei, slutt med bumerang-sakene her, avviste en brysk Torkildsen, som ikke hadde sans for at gamle politivold-historier skulle bli tema i drapssaken.

Ingen så Ramsland i huset

En rekke vitner som var til stede i og utenfor parkeringshuset da drapet skjedde forklarte seg i går. Ingen av dem hadde sett noe som kunne likne på Ramsland eller bilen hans; verken inne eller utenfor.

Driftsbetjent Rolf Holmelid, som fant den drepte, så ingen andre enn offeret på parkeringsdekk F. Han var gått opp for å sjekke etter at han og de andre på vakt hørte skarpe smell.

Det var heller ingen av vitnene i går som hørte noen bil kjøre i høy fart ut av huset rett etter skuddene falt.

— Ville du hørt det dersom en bil kjørte ut i det du var på vei opp for å sjekke? spurte forsvarer Harald Stabell.

— Nei, ikke der jeg var, svarte Holmelid.

Heller ikke parkeringsbetjentene i det lille vaktrommet hørte noe unormalt.

— Vi hører biler hele tiden. Det var ingenting spesielt denne morgenen, sa parkeringsbetjent Svein Keilen.

SELVSIKKER: Med prosjektør og håndtegnete plansjer gjorde drapstiltalte Trond Ragnvald Ramsland rede for sine egne teorier om funnene fra åstedet, med forsvarer Harald Stabell og dommer Gunnar Torkildsen (bak) som tilhørere.<p/>TEGNING GRO VIK