Blant annet kan ikke studenter med adresse et annet sted delta i lokalvalg i studiebyen, påpeker han.

— Mange av studentene har synspunkter på hva som skjer og kan utgjøre en relativt stor andel av velgerne. At de ikke får delta kan være et demokratisk problem, sier Jacob Aars, forsker ved Rokkansenteret i Bergen.

Bergensstudenter med Lånekasse-lån, bosatt i andre kommuner, utgjør alene 6,9 prosent av dagens stemmeberettigede i Bergen.

— På en måte er det riktigst at studenter stemmer i byen de oppholder seg mest. Senere i livet vil alle velge sine representanter i byen de bor, sier Aars.

Han får støtte fra lederen i Studentenes Landsforbund:

— Tomtepolitikk, kollektivtrafikk og helsespørsmål er eksempler på lokale saker studenter interesserer seg for, sier Øistein Svelle.

Han mener studenter stilles overfor et dilemma.

— Det er galt at man må velge mellom å få reisestipend og å kunne delta i lokaldemokratiet, slik situasjonen er i dag.

Svelle viser til at studenter som melder adresseendring til folkeregisteret, mister retten til reisestipend fra Lånekassen. I dag kan det bety opptil 7000 kroner i tapt støtte.

— Yngre personer deltar sjeldnere ved valg, og jeg tror flere ville engasjert seg dersom de kunne stemme i studiebyen. Men vi mener det skal være valgfritt, påpeker han.