Begge øglene er tidligere omtalt i Bergens Tidende.— Det virker rimelig klart at det foreligger et straffbart forhold, og eieren kan vente seg en bot. Størrelsen på boten kommer an på om han har innført øglene selv eller om han har skaffet dem her i landet, forteller politiadjutant Tore Johan Sørland, som er påtaleansvarlig.I anmeldelsen beskriver distriktsveterinæren 33-åringens kunnskaper om øglene og kvaliteten på dyreholdet som svært tilfredsstillende. Sørland vil ikke spekulere i om det får konsekvenser for straffeutmålingen:- En slik attest kan selvfølgelig være en formildende omstendighet, men på den andre side er det skjerpende at mannen ikke har vist vilje til samarbeid ved at han satte bort den siste øglen.- Hva gjør politiet i forhold til øglen som nå på rømmen?- Jeg tror ikke akkurat at vi sender ut hele politikammeret for å lete etter den. Dette er ingen stor sak og blir behandlet som en vanlig forseelse, sier Sørland, som regner med å ha en påtaleavgjørelse klar om kort tid.