• For meg var disse to turene til Spania utrolig nyttige, og jeg gjorde dem på statens billigste måte, sier admiral Atle Karlsvik i retten i dag.

Aktor Randi Gabrielsen er i gang med utspørringen av offiseren, som er tiltalt for grovt bedrageri og uforstand i tjenesten — foreløpig uten at Karlsvik er blitt satt på de helt store prøvene.

Admiralen svarer kontant og utførlig på alle spørsmål. Som da aktor spurte ham om ut om ukonvensjonelle utgifter i Danmark, mens han var sjef for Sjøforsvarets skoler i Bergen.

Forsvarte gokort-kjøring

— Når jeg kjørte gokart med danske kadetter, var det en god anledning til å lære om hva ungdommen tenker, hva de synes er bra og ikke bra med Sjøforsvaret, og hva som skiller tjenesten i Danmark fra den i Norge, sa admiralen til Bergen tingrett.

Han mener han får mer ærlige svar og mer relevant informasjon ved å snakke med ungdommer på "deres hjemmebane", i en "setting der de faktisk åpner seg".

— Det er ofte mer nyttig for meg som leder å snakke med folk på grasrota - som kadetter og rengjørere - enn andre offiserer, sa admiralen.

Karlsvik forklarte kort hvordan han gikk frem da han fylte ut reiseregninger.

— Når jeg skulle gjøre opp etter mine reiser, hadde jeg som alle andre en rekke regninger og fakturaer. Da satte jeg meg ned og gikk gjennom dem. Utgifter til private formål, betalte jeg selv, og de som ga meg noe som sjef og var relevante og nyttige i tjenesten, la jeg til reiseregningen, sa admiralen.

Han hevder å ha ført regningene etter beste skjønn, og at han ofte unnlot å føre opp alle relevante utgifter.

- Spania-turer var jobb Admiralen ble også spurt ut om "golfturene" til Spania, og gjentok i stor grad forklaringen fra rettssakens første dag: Han anså turene som tjenestereiser, ettersom han var blitt invitert av adjutanten til sin sjef, generalinspektøren for Sjøforsvaret, og at turene fremsto som faglig relevante strategisamlinger. Flere høytstående offiserer og en pensjonert admiral var med på turene.

— Vi møttes til frokost, diskuterte over frokostbordet, og kjørte ut og spilte golf. Så spiste vi lunsj og fortsatte samtalene til langt ut i de små timer. Det har ikke falt meg inn at dette ikke skulle være tjenesterelatert, før Forsvaret begynte denne klappjakten, sa Karlsvik.

Aktors spørsmål har til dels vært nokså generelle, og ifølge forsvarer Dag Steinfeld på grensen til det vage:

— Han hører spørsmålet, men han er ikke i stand til å lese dine tanker, statsadvokat, sa advokaten syrlig.

MARIT HOMMEDAL