• Det politiske flertallet i Bergen lar hensynet til privatbilistene veie tyngre enn helsen til mange av innbyggerne.

Det er et verdivalg. Disse politikerne gir blaffen i kunnskapen som finnes om skadevirkningene av luftforurensningen, hevder Tom Skauge, bystyremedlem for SV.

Han vil sier rett ut at de som driver unødvendig kjøring på kalde dager i Bergen, burde hatt skilt i bakvinduet med denne ordlyden: «Jeg gir bryr meg ikke om andre folks helse». Skauge har i årevis markert seg som sterk kritiker av samferdselspolitikken i Bergen. Han er glad for at bystyreflertallet har samlet seg om ordningen med rabattreiser på dager med dårlig luft.

Veibyen Bergen

— Det er et veldig viktig tiltak som har en symbolsk og oppdragende virkning på folk. Men de strukturelle årsakene til forurensningen rører man ikke, for eksempel det faktum at Bergen er den byen i landet som avsetter mest areal til veibygging, sier Skauge. Han mener hovedkonfliktlinjen i saker som handler om trafikk og miljø i Bergen, går mellom SV, RV, V og Sp på den ene siden, og Ap, KrF, Frp og H på den andre. Skauge gir imidlertid byrådspartiene Ap og KrF ros for de siste tiltakene, som opprettelse av flere kollektivfelt i sentrum. I tillegg til mer langsiktige trafikkreduserende tiltak, mener Skauge og SV at det trengs enda sterkere virkemidler på dager der byluften overskrider faregrensene.

Forskningssjef Bjarne Sivertsen ved NILU har tidligere tatt til orde for å tidoble bompengesatsene på de verste dagene. Tom Skauge synes ideen er dårlig, akkurat som forslaget om å innføre piggdekkavgift. – Dette er ordninger som gjør det mulig å kjøpe retten til å forurense, sier Skauge.

«Illevarslende»

Byråd Nils Arild Johnsen (Sp) tar avstand fra anklagen om at byrådspartiene ofrer menneskers helse for å tekkes privatbilistene og deres rop om bedre og flere veier.

— Faktum er at vi har grepet fatt i problemene og får mye kjeft for mange av tiltakene, for eksempel anleggelse av kollektivfelt i Lars Hilles gate og stengningen av Festplass-parkering. Fra vår side er dette ærlige forsøk som vi håper og tror vil bedre luftkvaliteten og legge forholdene bedre til rette for kollektivtrafikken og syklistene, sier Johnsen.

— Det er alvorlig når familier tvinges til å flytte fra bysentrum fordi luften er så forurenset?

— Ja, det er illevarslende og gjør at vi som beslutningstakere i byen må ha enda større fokus på forurensningsproblemet når vi planlegger løsninger for trafikk og fremkommelighet, sier Johnsen.

Han mener forholdene hadde vært enda verre i sentrum om det ikke hadde vært for at det er bygget et veisystem med tunneler som leder stadig mer av trafikken ut av bykjernen.

— Men vi makter ikke å gjøre alt i løpet på ett, to eller tre år. Når bybanen står ferdig, vil den være enda et viktig bidrag til renere og sunnere luft i Bergensdalen, mener Sp-byråden.

Bilvennlig Frp

Fremskrittspartiets førstekandidat, Liv Røssland, fnyser av både bybanen og alt snakk om restriksjoner på bilbruk.

— Dessuten er vedfyring også skyld i forurensningen, sier hun.

— Men det er ikke akkurat et løsningsorientert argument?

— Nei, det har du rett i. Frp er også positiv til lavere busstakster på dager med forurenset byluft, men under budsjettmøtet før ferien så vi oss ikke råd til å støtte forslaget, sier Røssland. Hun nøler ikke med å kalle Frp et bilvennlig parti.

Fremskrittspartiet avviser argumentet om at den planlagte Ulrikstunnelen vil øke forurensningen.

— Dette er en miljøtunnel som vil spare innfartsårene fra nord og sør for mye gjennomgangstrafikk, sier Røssland.

Hun avviser argumentet fra Skauge om at Frp og andre partier ofrer folks helse på privatbilismens alter.

— En usaklig og useriøs påstand, mener byrådslederkandidaten til Fremskrittspartiet.