• Susan Jafari er blitt offer for lemfeldig behandling i det norske flyktningbyråkratiet. Det mener Kåre Bakken, som er sterk engasjert i flyktningsaker der kvinner blir forfulgt på kjønnsbasert grunnlag.

Han er også medlem i Utlendingsnemnden, som fra nyttår skal behandle alle ankesaker fra asylsøkere.— Denne saken er absolutt en av dem som nemnden bør behandle på særskilt grunnlag, sier han. Bakken mener Jafari burde ha fått politisk asyl straks norske myndigheter ble kjent med hvorfor hun flyktet.- Det er en grense for hva de kan forlange av bevisbyrde fra en asylsøker. I løpet av en halv time kunne saksbehandlerne i UDI og Justisdepartementet ha plukket opplysninger om Jafaris sjef på internett. Hadde de giddet, kunne de også ringt ham direkte i Tyskland.Departementet har også bidratt til at hun er blitt er blitt syk. Fire år med daglig angst går ikke lett ut av sinnet, sier han.